KANNANOTTO 18.4.2012                                               

VAPAA JULKAISTAVAKSI

Ouluun kaavoitettava viherkattoja

Oulun seudun ilmastostrategiassa ilmastonmuutokseen sopeutumisen tärkein päämäärä on sään ääri-ilmiöiden riskeihin varautuminen ja käytännön toimet uusissa olosuhteissa. Oulun vihreä kunnallisjärjestö esittää, että yhtenä keinona tämän päämäärän edistämiseksi, Oulu alkaa aktiivisesti edistää viherkattojen rakentamista ja tutkimusta.

Elävällä kasvillisuudella peitetyt katot ovat yleistyneet laajasti maailmalla ja Oululla olisi erinomainen tilaisuus toimia pohjoisen viherkattorakentamisen edelläkävijänä. Sen lisäksi, että viherkatoilla voidaan hillitä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien sademäärien aiheuttamia ongelmia, niillä voidaan vähentää kaupungin melua ja lisätä kaupunkikuvan viihtyisyyttä.

Oulun vihreä kunnallisjärjestö vaatii, että Oulun kaupungin on otettava viherkattojen rakentaminen huomioon uusien asemakaavojen laadinnassa. Oulun kaupungissa on vireillä monia suuria rakennushankkeita, joiden yhteydessä viherkattojen rakentamista on mahdollista edistää ja myöhemmin vakiinnuttaa osaksi Oulun seudun rakentamista.

 

 

Lisätietoja: Otto Simola, hallituksen sihteeri, 050-5381871, otto.simola@vihreat.fi