Julkaistu Kalevassa mielipidekirjoituksissa 15.9.2012

Oulu osakkaaksi Pyhäjoen ydinvoimalahankkeeseen?

– Ei kiitos!

 

Kalevassa (14.9.2012) kaupunginjohtaja Matti Pennanen ajaa Oulua mukaan Pyhäjoen ydinvoimahankkeeseen. Mielestäni siinä ei ole mitään järkeä.

Pennanen myöntää, ettei kuntien taloudelliset resurssit riittäisi pitämään hanketta Pohjois-Suomessa. Onko vaihtoehtona siihen velkaraha? Ei kuulosta kovinkaan järkevältä nykyisessä taloustilanteessa.

Hankkeen hinta on jo tiedossa, noin muutama miljoona euroa, ja ihan vain näin aluksi. Kuulostaa hieman suurpiirteiseltä, kun kaupunki on poistamassa kuntalisän, niin uusilta, kuin vanhoilta oululaisilta. Muista tulevista Oulun kaupungin säästötoimista puhumattakaan.

Pennasen mukaan muutaman miljoonan alkuinvestointi pamauttaisi lähitulevaisuudessa 20 miljoonan euron lisämaksun. Eli säästäisimme kyseiset rahat oululaisilta lapsilta ja vanhuksilta, jotta voisimme lähitulevaisuudessa sitoutua maksamaan yli kymmenen kertaa enemmän ydinvoiman tähden?

Vasta-argumenttina Pennanen esittää Oulun Energian ylläpitoinvestoinnit vuosittain. Huono vertaus, sillä Oulun Energia kattaa suurimman osan ylläpidostaan asiakkailta, eli meiltä perimällään sähköntuotannon hinnalla. Oulun Energian ylläpitomaksut eivät ole millään tavalla riippuvaisia Pyhäjoen ydinvoimahankkeesta, ellei Pennanen sitten kaavaile korvaavansa Oulun Energian tuotannon kokonaan Pyhäjoen ydinvoimalla.

Pennanen perustelee hankkeeseen mukaan lähtemistä myös energian halventuvana hintana yrityksille.

Tästä ei ole todellisuudessa mitään varmaa näyttöä. Työpaikat eivät katoa ulkomaille pelkästään halvan sähkön perässä, vaan säästö haetaan pääasiassa työvoimakustannuksista. Siksi niitä kutsutaan halpatyömaiksi.

Meneillään oleva Olkiluodon ydinvoimalahanke näyttää meille surullisen esimerkin siitä, ettei suurin osa ydinvoimalan luomista työpaikoista synny Suomen rajojen sisäpuolelle, vaan ne sijoittuvat muihin maihin.

Pennasen mukaan nykyinen energian tuotanto on liian riippuvainen ulkoa tuoduista raaka-aineista. Olen hänen kanssaan samaa mieltä. Suomen pitää lisätä omavaraisuuttaan energian suhteen. Pyhäjoen ydinvoimala ei ole kuitenkaan ratkaisu, sillä ydinvoimalan polttoaineena käytetty uraani on puhtaasti tuontitavara, eikä lisää omavaraisuutta.

Ranskan kieltäessä uraanin louhinnan sekä rikastamisen ja Venäjän lopettaessa ydinaseiden purkamisen kuluvana vuonna, tulee uraanin hinta nousemaan radikaalisti lisäten Pyhäjoen ydinvoimahankeen kustannuksia. Talvivaaran uraani ei ole myöskään ratkaisu tähän ongelmaan, sillä lupaa sen talteenottoon ei ole. Muualta, esimerkiksi Ranskasta, saadut kokemukset uraanin talteenoton aiheuttamista ympäristöongelmista eivät puolla sen aloittamista Talvivaarassakaan.

Olemme kuitenkin Pennasen kanssa täysin samaa mieltä siitä, että ”Oulussa strateginen ykköstavoite on uusiutuvan energian käyttö”! Tosin ydinenergia ei ole uusiutuvaa energiaa ja se vaatii fossiilisia polttoaineita toimiakseen.

Nyt ehdottaisinkin, että unohdamme ydinvoiman ja keskitymme oikeasti uusiutuviin energian muotoihin. Voimme ottaa mallia Saksan kunnianhimoisesta hankkeesta, jossa he lupautuvat ajamaan ydinvoiman alas vuoden 2022 loppuun mennessä ja korvaamaan sen uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotolla.

Ilman lisäinvestointeja ei uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen meiltä onnistu, mutta tähän voisimme käyttää ne ”ylimääräiset” 20 miljoonan euroa, jotka Pennasen mukaan odottavat käyttöönottoa.

 

Mika Haapala

kuntavaaliehdokas, Vihreät

Oulu