Vapaa julkaistavaksi 24.9.2012

 

Uuteen Ouluun aluelautakunnat

Uuden Oulun tulevaisuuden yksi uhka on  vanhan Oulun ja muiden
alueiden ajautuminen ristiriitoihin ja kiistelyyn. Uuteen Ouluun on
luotava väline käsitellä keskittämisen ja läheisyyden välisiä
kysymyksiä.

Asukastupayhdistykset, asukasyhdistykset ja muut yhdistykset ovat
tärkeä lähidemokratian muoto yhdessä internetin kanssa. Ne eivät
kuitenkaan riitä.

Ruotsin mallia voitaisiin soveltaa uudessa Oulussa. Siellä  entiset
2500 kuntaa ovat yhdistyneet 300 kunnaksi. Esimerkiksi Uumajassa on
kolme aluelautakuntaa, joiden väestöpohjat ovat 6 400 – 8 500.
Aluelautakunnat ovat monialalautakuntia, jotka vastaavat esikoulusta
ja peruskoulusta, sosiaali-, kulttuuri- , nuoriso- ja
vapaa-ajanpalveluista sekä kirjastoista.

Aluelautakunta saa rahalliset resurssinsa osana Uumajan
budjettiprosessia. Sen toimivalta on suuri niissä tehtävissä, jotka
sen hoidettavaksi on Uumajan kaupunginvaltuuston päätöksellä annettu,
ja se joutuu tekemään myös ikäviä päätöksiä. Mikäli jonkun alakoulun
oppilasmäärä on uhkaavasti vähentymässä, joutuu aluelautakunta
pohtimaan, miten asia ratkaistaan.

Uuden Oulun jokaisella suuralueella tulee olla oma aluelautakunta.
Niiden kokoonpano voisi vastata alueen vaalitulosta.Aluelautakunnille
on hajautettu valtaa ja resursseja, ja siksi ne
eivät lisää menoja.

Aluelautakunnat antavat mahdollisuuden sopeuttaa yhteen tehokkuutta
korostava suuruuden logiikka sekä kansalaisten toivoma läheisyyden ja
pienuuden logiikka. Siten on mahdollista estää kunnan sisäinen
demokratiavaje ja siitä syntyvä kunnan legitimiteettikriisi.

Terttu Kuusela, OVK:n hallituksen jäsen
050-5273177
terttu.kuusela(at)iki.fi