VAPAA JULKAISTAVAKSI

Oulun vihreä kunnallisjärjestö kannattaa täydellistä avoimuutta
sidonnaisuuksien ja vaalirahoituksen suhteen, jotta äänestäjät
voisivat jo ennen äänestyspäätöksensä tekemistä huomioida ehdokkaiden
mahdolliset sidonnaisuudet ja rahoittajat. Tällä hetkellä uuden Oulun
vihreistä kunnallisvaaliehdokkaista 54 henkilöä on tehnyt
vaalirahoituksensa ennakkoilmoituksen virallisella puoluerahoitus.fi
-sivustolla.  Lisäksi useat vihreät ehdokkaat ovat ilmoittaneet
muutkin sidonnaisuutensa verkkosivuillaan.

Myös Oulun Vihreä kunnallisjärjestö – OVK ry on avannut rahoituksensa
yhdistyksen verkkosivuilla. Haastamme muiden puolueiden ehdokkaat ja
puolueyhdistykset kertomaan avoimesti rahoituksestaan ja
sidonnaisuuksistaan. Tehdään uudesta Oulusta avoimempi ja
demokraattisempi.

Lisätietoja
Salla Kangas, Oulun vihreän kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja
puh. 050 537 8083 salla.kangas(at)vihreat.fi