viholainen_kari_72ppiJulkaistu Kalevassa 27.8.16

Oys yhteispäivystys on joutunut tarkkailun alle. Päivystyksessä on niukasti henkilökuntaa potilasmäärään nähden. Sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen vastuualuejohtaja Matti Martikaisen mukaan vaje on noin 10 hoitajaa. Martikainen totesi kalevan haasatattelussa, että henkilöstötilanne johtuu sairaanhoitopiirin päättäjistä ja kunnallispolitiikasta. Päivystys joutuu toimimaan niillä resursseilla mitä annetaan.

Hyvä kun remontti ja uudet päivystyksen tilatkin tulossa. Mutta kuinka on mahdollista, että päivystyksessä on 10 hoitajan vaje? Sehän saadaan korjattua palkkaamalla lisää hoitajia. Oulu on Oys suurin maksaja ja suurin jäsenkunta. Mitä Oulun kaupunki on tehnyt asian korjaamiseksi?

Viimeisin kokemukseni päivystyksestä on perjantailta 19.8.16. kun sairastuin akuutisti ja jouduin päivystysleikkaukseen vielä samana päivänä. Hoitoprosessit päivystyksessä on usein liian pitkiä. On ymmärrettävää, että hoitoa joutuu odottamaan kun potilaita on paljon ja tutkimusten tekemistä joutuu oodottamaan. Röntgen, labrat jne. Mitä nyt kullekin tehdään. Mutta kyllä siinäkin pitäisi olla jokin tavoiteltava enimmäiskesto, siis odottamisessa. Sairaana ja kipeänä oleminen ei odottaminen ole herkkua. Jos olet vajaakuntoinen ja joudut olemaan siellä yksin, niin yksin kyllä on. Ei ne hoitajat juurikaan ehdi aikaansa antamaan ja olen samaa mieltä, että potilasturvallisuus on uhattuna. Minulla meni päivystyksessä 10 tuntia ennen kuin pääsin osastolle ja suoraan sitten leikkaussaliin sieltä. Alkopotilaat ja lääkeaineissa sekoilevat hörhöt kuuluisivat muualle kuin päivystykseeen. Monet pelkäävät näitä sekoilevia potilaita ja he ovat kyllä suoranainen turvallisuusriskikin muille potilaille ja henkilökunnallekin, kun koskaan ei voi olla varma miloin ne käyvät päälle.

On ilmiselvää, että päivystyksessä henkilöstöpulan lisäksi on toiminnallista ja työnjohdollista ongelmaa. Miksi johtaminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon osalta on eriytetty? Ongelmat eivät ole uusia, mutta niitä ei ole osattu jsotain syystä korjata. Asiakaspalaute on jo pitkään ollut tyrmäävää, myös julkisuudessa.

Sairaanhoitopiirin hallitus voi halutessaan pikaisesti korjata henkilöstövajeen eli kymmenen hoitajan palkkaamisen Oys yhteispäivystykseen niin halutessaan. 29 Oys jäsenkunnalta aivan varmasti löytyy rahaa henkilöstötilanteen korjaamiseen. Tämä henkilöstövaje on korjattava välittömästi. Nyt ei ole aika kiistellä taikka väitellä mikä poliittinen ryhmä on oikeassa taikka väärässä. Martikaisen julkisesti myöntämä hoitajien puute päivystyksessä on korjattava. Pistäkää toimeksi.

Kari Viholainen
ex-sairaanhoitaja (vihr)
Oulu