Valtuustoaloite 17.12.2018

Esitämme, että Oulun kaupungin kiinteistöjen sisäilmatyöryhmien muistiot ja muut raportit julkaistaan verkossa Oulun kaupungin tai Tilakeskuksen sivuilla. Näin varmistetaan, että kiinteistöjen käyttäjät ja päättäjät tietävät, millaisia ongelmia kiinteistöissä on havaittu ja millaisia toimenpiteitä ongelmien korjaamiseksi on tehty.

Oulun kaupungissa on useita kiinteistöjä, joissa on todettu tai epäillään sisäilmaongelmia. Erityisesti koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat huolestuttaneet kaupunkilaisia. Oulussa Tilakeskuksella on tarkat toimintamallit sisäilmaongelmien selvittämiseen ja ratkaisuun (ks. Timo Ojanperän opinnäytetyö, 2017). Yksi toimintatapa on perustaa kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä, johon kuuluu kiinteistökohteen henkilökuntaa, Tilakeskuksen edustajia ja terveydenhuollon edustajia. Sisäilmatyöryhmä seuraa sisäilmaongelmien selvitystä ja toimenpiteitä niiden korjaamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Työryhmä laatii kokouksistaan muistiot, jotka sisältävät tärkeää tietoa ajankohtaisesta tilanteesta.

Oulussa sisäilmatyöryhmien muistioita ei ole avoimesti saatavilla, toisin kuin esimerkiksi Laihialla, jossa muistiot ja analyysit ovat verkossa (https://www.laihia.fi/palvelut/opetus_ja_koulutus/koulujen_sisailmatyoryhma). Oulussa esimerkiksi koulujen henkilökunnalla, oppilailla ja vanhemmilla ei ole helposti pääsyä ajantasaiseen tietoon kiinteistöjen sisäilmaongelmien tilanteesta. Myös päättäjien on ollut haastavaa saada tarkkoja tietoja päätöksenteon tueksi. Viestintä onkin koettu puutteelliseksi, mikä lisää epävarmuutta ja turhautumista.

Sisäilmatyöryhmien toiminta sinänsä on ansiokasta ja toimintamallit vakiintuneita, mutta läpinäkyvyyttä tulee parantaa julkaisemalla sisäilmatyöryhmien muistiot verkossa.

Jaana Isohätälä (vihr.) ja muut allekirjoittaneet