Oulun kaupunki vuokraa Oulun Kärpät Oy:lle Raksilan jäähallia, johon Kärpät myyvät mainoksia rahoittaakseen toimintaansa. Viime aikoina on tullut ilmi, että mainonta ei ole kaikilta osin hyvän maun mukaista: jäähallissa mainostetaan nuuskaa. Nuuska on epäterveellinen tupakkatuote, jonka myyminen, maahantuominen ja muutoin luovuttaminen on laitonta Suomessa. Jäähalli on liikunnan ja urheilun paikka, jonka käyttäjistä merkittävä osa on lapsia ja nuoria. Tämän kaltaisissa tiloissa nuuskan mainostaminen on erityisen epäeettistä. Nuuskan käyttöä pitäisi rajoittaa, eikä ainakaan kannustaa oululaisnuoria käyttämään sitä. 

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Oulun kaupunki laatii eettiset ohjeet mainostamiselle kaupungin tiloissa. Eettisten ohjeiden tulisi rajata mainoksista ulos päihdeaineet ja tupakkatuotteet myös epäsuorasti esille tuotuna.

Nuuskan käyttö on lisääntynyt etenkin nuorten keskuudessa. Syöpäjärjestöjen selvityksessä nuuskan käytöstä kävi ilmi, että edes kaikki nuorisourheilun parissa toimivat eivät pidä nuuskaa terveydelle vaarallisena. Nuuskan käyttö on terveydelle vaarallista ja se aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. 

On tärkeää, että Oulun kaupunki varmistaa, että kuntalaisten yhteisissä tiloissa noudatetaan hyvän maun rajoja ja edistetään terveellistä elämäntapaa. Myös mainonnan osalta. 

 

Vihreän valtuustoryhmän puolesta

Janne Hakkarainen