Vihreä valtuustoryhmä jättää kaupunginvaltuuston kokouksessa 15. kesäkuuta valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kuntavaalien äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa ja sijoitetaan nuorille äänestäjille keskeisiin paikkoihin.

Oulun kaupungissa on viime vuosina kehitetty ja edistetty konkreettisesti nuorten osallistumismahdollisuuksia. Tätä kehityssuuntaa on syytä jatkaa, jotta tulevaisuudessa yhä useampi nuori kokee niin omaan elämäänsä kuin yhteiskuntaan vaikuttamisen luontevana. Kun kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunnitellaan yhteistyössä nuorten kanssa, madaltaa se toivottavasti äänestyskynnystä kuitenkaan tuottamatta Oulun kaupungille ylimääräisiä kustannuksia.

“Oulussa halutaan muun muassa nuorten politiikkakoulun avulla saada nuoret ajattelemaan, että olemalla aktiivinen maailma on muutettavissa ja asioihin voi vaikuttaa. Äänestäminen on yksi tärkeä vaikuttamiskeino ja se tulee tehdä nuorille houkuttelevaksi”, sanoo kaupunginvaltuutettu Heikki Kontturi (vihr.).

Viime kuntavaaleissa jopa lähes kaksi kolmasosaa nuorista jätti äänestämättä, kun koko väestön äänestysaste oli 57 prosenttia. Äänestyspaikkojen sijoittaminen nuoret huomioiden on konkreettinen teko nuorten osallisuuden vahvistamiseksi ja se tukee erinomaisesti keväällä 2020 Oulussa käynnistyneen Nuorten politiikkakoulu -hankkeen tavoitteita.

“On surullista, kuinka moni nuori päätti olla käyttämättä oikeuttaan äänestää viime kuntavaaleissa. Nuoret on ehdottomasti otettava mukaan entistä vahvemmin niin päätösten valmisteluun, suunnitteluun kuin toteutukseen”, korostaa kaupunginvaltuutettu Susa Vikeväkorva (vihr.).

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että keskusvaalilautakunnan tulee valmistella esitykset äänestyspaikkojen sijainnista nuoria kuullen. Äänestyspaikkojen sijainnit pitää suunnitella yhteistyössä nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Keskusvaalilautakunta voi pyytää lausunnon nuorten edustajilta äänestyspaikkojen sijoittelusta ja kutsua kokoukseen suunnittelemaan tapoja tavoittaa nuoria entistä paremmin.

Lisätiedot:
Janne Hakkarainen
valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr)