Kaupunginvaltuusto päätti eilen vuoden 2021 talousarviosta ja -suunnitelmasta seuraaville vuosille! Tänä vuonna neuvottelut olivat erittäin haastavat ja tämä näkyi aina valtuuston talousarviokokouksiin saakka. Budjettisopua kaikkien puolueiden välillä ei valitettavasti löytynyt ja monet asiat menivät äänestykseen.

Vihreät puolustivat talousarviossa vihreää kaupunkisuunnittelua, kestäviä liikkumismuotoja ja pyöräbaanoja, teatterin ja kulttuurin avustuksia, ikääntyvien työllistämispalveluiden kehittämistä, tasa-arvoista ja yhdenvertaista kaupunkia kaikille, etäopetuksen laatusuosituksien noudattamista, ilmasto-osaamisen tukemista kouluissa, luontobussin perustamista ja luontokohteisiin liikkumisen helpottamista sekä viihtyisämpää kaupunkisuunnittelua, jossa kaavoitetaan jokaiseen kortteliin ensimmäiseen

kerrokseen liike- ja toimistotilaa.

Suurimpina pettymyksiä vihreille olivat -150 000 euron leikkaus Oulun kaupunginteatterilta sekä pyöräbaanojen investointisuunnitelmista -10 % leikkaaminen. Suurimpana onnistumisena oli vihreän valtuutettumme Paula Himasen lisäysesityksen hyväksyminen talousarvioon ikääntyneiden ja yli 55-vuotiaiden työllisyyspalveluista.

Puolustettavaa siis valtuustossa riitti ja äänestykset olivat monissa kohdissa varsin tiukkoja. usein äänestykset menivät epäsuotuisaan suuntaan kahden tai jopa yhden valtuutetun äänellä. Tästä syystä onkin todella tärkeää, että valtuustossa olisi ensi kaudella enemmistö oululaisia, joilla sivistys, kulttuuri, yhdenvertaisuus, hyvinvointi ja vihreä kaupunkikehitys ovat tärkeitä arvoja.