KANNANOTTO

VAPAA JULKAISTAVAKSI 10.5.2012

Uutta Oulua markkinoidaan kolmen joen kaupunkina. Joista on pidettävä hyvää huolta. Kiiminkijoen alajuoksun tila on huolestuttavan huono johtuen metsäojituksista ja turpeenotosta. Veden laatu on erityisen huono kevättalvella, jolloin virtaamat ovat vähäisiä ennen kevättulvia.

Alajuoksulla joki on mataloitunut ja maatunut virtaamien pienentymisen, kiintoainesten lisääntymisen ja maannousemisen seurauksena. Joen kunnostamisella on jo kiire.

Oulun vihreän kunnallisjärjestön mielestä uudessa Oulussa on laadittava Kiiminkijoen kunnostussuunnitelma ja jo vuoden 2013 talousarvioon on osoitettava asiaan suunnittelumäärärahaa.

 

Lisätietoja:

Terttu Kuusela

Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry:n hallituksen jäsen
terttu.kuusela@iki.fi
050-5273977