VAPAA JULKAISTAVAKSI

Uuden Oulun rakentamisen oltava suunnitelmallista

Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut (ent. tekninen keskus) kuormittuu tällä hetkellä harvinaisen suuren poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisuhakemusten vyöryn alla. Tämä on yksi uuden Oulun muodostavan monikuntaliitoksen mukanaan tuomia erikoisuuksia. Erityisesti Haukiputaalla ja Kiimingissä on ollut ”maan tapa” myöntää erikoislupia rakentamiseen sellaisille alueille, jotka ovat yleiskaavan mukaan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, virkistysaluetta tai yleiskaavan valmistelu on kesken.

Oulun asemakaavoitus on laatinut kiitettävällä tarkkuudella vastauksia näihin hakemuksiin, osaa puoltaen ja osaa perustellusti esittäen hylättäväksi. Vanhojen poliittisten voimien jyllätessä on kuitenkin päätöksenteko luottamuselimissä mennyt paikoin toisin. Mikäli muutettuja päätöksiä tutkii tarkemmin, on poliittisesta päätöksenteosta vaikea löytää yhtenäinen linja. Aina ei siis tiedä
kuka saa ja kenelle annetaan. Päätöksenteossa tasapuolisuuden on toteuduttava kaikkien kaupunkilaisten kesken, ei ainoastaan muutamien tontinomistajien edun mukaisesti.

Uudessa Oulussa rakentamisen ja sen myötä kaupunkirakenteen kehittymisen on oltava suunnitelmallista. Tätä tavoitetta ei saa vaikeuttaa myöntämällä poikkeamislupia ainoastaan sillä perusteella, että niin on aina ennenkin tehty. Oulun maankäyttö on aina ratkaistava erityisesti taajama-alueilla hyvin suunnitellulla, kaupunkilaisten kanssa vuorovaikutteisella kaavoituksella.

Lisätietoja:

Otto Simola, OVK:n hallituksen sihteeri
050-5381871
otto.simola(at)vihreat.fi