VAPAA JULKAISTAVAKSI TI 11.9.2012 KLO 13

Vihreät ja RKP aloittavat yhteistyön kuntatasolla Oulussa

Vihreät ja RKP aloittavat kuntatason yhteistyön Oulussa. Yhteistyön
ensimmäinen konkreettinen toimenpide on tehdä vaaliliitto
kunnallisvaaleihin vihreiden ja RKP:n kesken Oulussa.
Vaaliliittokumppanit asettavat yhteensä 100 ehdokasta siten, että
vihreät asettavat 98 ehdokasta ja RKP 2 ehdokasta. Vaaliliiton
yhteisenä tavoitteena on äänimäärä, joka antaa 12 valtuutettua.
Tavoite on että, vihreät ja RKP muodostaisivat yhteisen
valtuustoryhmän kaudelle 2013-2016. Vihreät ja RKP tulevat tekemään
hyvää ja luottamuksellista yhteistyötä koko kunnallisvaalikaudella
2013-2016 Oulussa. Vihreät ja RKP ovat sopineet myös pitkäjänteisestä
yhteistyöstä siten, että puolueet muodostavat vaaliliiton 2016
kunnallisvaaleissa.

Vihreät ja RKP näkevät toisensa toivekumppaneina Oulussa. Molemmat
puolueet ovat yhtestyöhaluisia ja yhteistyökykyisiä. Molemmat puolueet
ovat arvoliberaaleja. Puolueet kannattavat kaksikielisyyttä ja
arvostavat hyvää koulutusta. Puolueet pitävät tärkeänä ottaa
päätöksissä huomioon ynpäristöasiat. Hyvä ja viihtyisä ympäristö
luovat tärkeän viihtyisyystekijän kunnan asukkaille.

Vaaliliittokumppanit tulevat nostamaan esille vaalikampanjassa omia
tärkeitä katsomiaan asioita. Vaaliliittokumppanit tukevat toisiaan
vaalikampanjan aikana mahdollisuuksien mukaan ja tekevät paljon
yhteistyötä kunnallisvaalimenestyksen eteen.

Vaaliliittokumppanit toivottavat toisilleen mitä parhainta
kunnallisvaalimenestystä Oulussa.

Lisätietoja:
Pasi Orava, puheenjohtaja,
Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö,
050-4855226
pasi.orava(at)vihreat.fi

Mats Hilli
RKP
050-3584414
mats.hilli(at)eduouka.fi

Robert Brantberg
RKP
041-4729 666
robert.brantberg(at)gmail.com