VALTUUSTOKYSELY         12.11.12
TEHY ammattijärjestönä ja noin 1200 kaupungin työntekijän edustajana on Oulun kaupungissa jätetty kokonaan yhteistoiminnan ulkopuolelle. Kaupungin henkilöstötoimikunnassa  ja hyvinvointipalveluiden henkilöstötoimikunnassa esitellään asioita ja pyydetään järjestöiltä lausuntoja tulevista suunnitelmista ja muutoksista, jotka koskettavat henkilöstöä. TEHYltä ei näitä lausuntoja pyydetä. Nyt merkittävä henkilöstöryhmä ei voi ottaa kantaa suunnitelmiin eikä muutoksiin, jotka oleellisesti koskettavat kaupungin henkilöstön asemaa hyvinvointipuolella. TEHY saa asiat vain tiedoksi.
Miksi näin on? Onko nykyinen menettely Oulun kaupungin henkilöstöpoliittisen linjauksen mukainen ja onko se yhteistoimintalain hengen mukaista? Miksi TEHY on jätetty yhteistoiminnan ulkopuolelle?
Vihreä valtuustoryhmä
puolesta
Veikko Ervasti
puheenjohtaja