Valtuustoaloite 12.11.12
 
Uudentyyppisiä aluelautakuntia uuteen Ouluun
 
Uuden Oulun valmistelun yhteydessä on tehty osallistumisen ja vaikuttamisen ohjelma, jossa on monipuolisesti esitetty erilaisia mahdollisuuksia järjestää lähidemokratia ja kuntalaisten osallistumismahdollisuudet.
Oulu laajenee huomattavasti ja suurentuneessa kaupungissa tarvitaan uudenlaisia keinoja maaseutualueiden äänen kuuluvaksi tekemiseksi. Vaarana on palvelujen ja päätöksenteon keskittyminen entistä kauemmas pääkeskukseen.
Esitämme, että välittömästi selvitetään uudentyyppisten aluelautakuntien perustaminen Ouluun. Uudentyyppisten siinä  mielessä, että näillä aluelautakunnilla olisi muualla Suomessa toimiviin aluelautakuntiin verrattuna vahvempi toimivalta aluettaan koskevissa asioissa. Näille aluelautakunnille delegoitaisiin kunnallista päätösvaltaa myös verovarojen käyttöön ja palvelujen järjestämiseen liittyen.
Ainoa hyvä esimerkki edellä mainitun kaltaisesta aluelautakunnasta lienee Rovaniemen Yläkemijoella toimiva aluelautakunta, joka tilaajalautakuntana järjestää 1,8 miljoonan euron vuotuisella budjetilla osan alueen asukkaiden tarvitsemista peruspalveluista.
 
Vihreä valtuustoryhmä
puolesta
 
Veikko Ervasti
puheenjohtaja