VALTUUSTOALOITE 19.8.2013

Omahoidosta luopumista harkittava

Oulun kaupungin terveysasemilla on ollut käytössä muutaman vuoden ajan omahoitojärjestelmä. Kaupunginvaltuusto on saanut vuosittain tarkastuslautakunnalta tietoa sen käytöstä: käyttäjiä on ollut vähän.

Omahoidon käyttö edellyttää verkkotunnuksia ja tietokoneen internet-yhteyttä. Monella ikäihmisellä ei ole tietokonetta eikä kykyä käyttää sitä.

Kuinka paljon omahoidolla on ollut käyttäjiä tänä vuonna ja viime vuosina?

Onko omahoito vähentänyt soittokontaktien ja vastaanottokäyntien määrää? Korvaako omahoitokontakti vastaanottokäynnin?

Ovatko omahoitoa käyttävät potilaat sellaisia, jotka huolehtivat terveydestään muutenkin tavanomaista paremmin?

Poikiiko omahoitokontakti lisäkysymyksiä samaan tapaan kuin kommunikointi tekstiviestein?

Miten henkilökunta kokee omahoidon?

Terveyspalveluita paljon käyttävät ihmiset ovat yleensä iäkkäitä eikä heillä ole verkkotunnuksia tai tietokonetta. Miten he voivat käyttää omahoitoa?

Internetissä on mm. erilaisilla järjestöillä ja lääkeyrityksillä lukuisia ilmaisia omahoito-ohjelmia.

Monella potilaalla on kotona mm. verenpainemittari, verensokerimittari, vaaka, mittanauha jne. Omahoito kuuluu keskeisesti liki kaikkien sairauksien hoitoon. Miksi Oulun kaupunki maksaa omahoidosta? Paljonko omahoito maksaa Oululle vuodessa tai sopimuksen ajan?

Omahoitoa on perusteltu mm. sähköisen ajanvarauksen mahdollisuudella ja laboratoriokoevastausten saannilla. Voisiko omahoidosta erottaa hyvin toimivat osat ja jatkaa niiden turvin ettemme makaisi turhasta?

Oulun kaupunki on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja puolueilta toivotaan säästöesityksiä. Jos omahoito ei edelleenkään monen käyttövuoden jälkeen toteudu toivotulla tavalla ja jos sen kustannukset ovat kohtuuttoman suuret saatuun hyötyyn nähden, esitämme järjestelmästä luopumista.

Oulu 19.8.2013

Ari Matila

kaupunginvaltuutettu, Vihreät

Vihreiden valtuustoryhmä