VIHREÄ VALTUUSTORYHMÄ

TIEDOTE 29.9.2013

MUHOKSEN ROMUN TOIMINTA TUTKITTAVA

Julkisuudessa on käsitelty Muhoksen romun toimintaa, joka näyttää olevan ympäristösäädöksistä ja lupaehdoista piittaamatonta. Hämmästyttävää on se, että ympäristöviranomaiset pallottelevat vastuuta toinen toisilleen.

Jotta asiaan saadaan kiistaton selvyys, vihreä valtuustoryhmä vaatii asian perinpohjaista tutkimista. Muhoksella sijaitseva purkujätteen varastointipaikka on käytävä läpi koko alueen osalta, jotta nähdään, mitä kaikkea alueelle on tuotu ja kuinka kauan epäilyttävää toimintaa on harjoitettu.

Tutkimus on asianomaisen yrittäjän edun mukaista, ja se on myös muiden purkuyrittäjien etujen mukaista. Mielestämme Oulun kaupungin on oltava aktiivinen asiassa, koska Oulu on saattanut menettää huomattavasti tuloja.  Perinpohjainen tutkimus osoittaa, onko asiassa syytä ryhtyä jatkotoimenpiteisiin.