Vihreän valtuustoryhmän kannanotto 20.2.2016

Keskustan, Kokoomuksen ja perussuomalaisten keskenään valmisteleva sopimus Oulun maapolitiikan suunnanmuutoksesta halveksuu kuntalakia sekä julkisen vallan vastuuta ja hyvää hallintotapaa.

Kuntalain mukaan kunnan päätökset tulee perustua valmisteluun. Tätä sopimusta, jonka takana on kolme ryhmää, mikäli ryhmänjohtajat edustavat tässä koko ryhmiä, ei ole valmisteltu virallisesti vaan se on tehty täysin valmistelun ulkopuolella. Tällainen virallisen valmistelun ulkopuolella tehtävä valmistelu väheksyy kuntalakia ja demokraattista, valmisteluun ja kuntalaisten kuulemiseen perustuvaa, järjestelmää sekä avoimuuden ja yhteisen sopimisen kulttuuria, ns. Oulun konsensusta.

Sopimuksessa sanotaan, että allekirjoittaneet ryhmät linjaavat Oulun maankäyttöä uudelleen. Tavoitteena näyttää olevan oululaisten haja-asutusalueiden rakentamista säätelevien käytäntöjen heittämistä romukoppaan samalla kun halutaan hidastaa täydennysrakentamista estämällä rakennuskehoitusten käytön ja rakentamattomien rakennuspaikkojen veron käyttöönoton. Vihreät kannattavat Oulun kaupungin toimivaa eheyttävän maankäytön linjaa, jossa maanomistajien tasapuolinen kohtelu on kaavoituksen perusperiaate.

Oulun maapolitiikasta päättää johtosäännön mukaan kaupunginhallitus . Käsiteltävänä tällä hetkellä on maapoliittinen ohjelma, joten kummastelemme kolmen ryhmän tapaa tehdä ohjelmatyön rinnalla epävirallista sopimista kun vasta odotamme aiheeseen liittyvää seminaaria ja päätöksentekoa kaupunginhallituksessa.

Eikö keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset arvosta asiantuntijoita ja demokraattista järjestelmää? Vaikuttaa siltä, että Oulun konsensus on kuopattu merkittävissä Oulun tulevaisuutta koskevissa kysymyksissä jos keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset pitäytyvät sopimuksessaan.

Lisätietoja:
Vihreän valtuustoryhmän pj Jenni Pitko, 0445570263