sihvonen_maarit_web

Aloite talviuintipaikoista koko Oulun alueelle ja Tuiran talviuintipaikan olosuhteiden parantaminen ja kehittäminen

Oulun kaupunginvaltuusto 29.2.2016

Oulussa on tällä hetkellä vain yksi kaupungin toimesta ylläpidetty talviuintipaikka. Talviuinnilla on huomattavia terveysvaikutuksia ja on todettu siihen sijoitetun euron tuottavan kuusinkertaisesti lisääntyneenä terveytenä ja hyvinvointina. Talviuintia tulee voida harrastaa lähiliikuntamuotona ja matalan kynnyksen kuntoiluna. Monille harrastajille se on jokapäiväiseen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä tapahtuma. Talviuinnin terveyttä edistävät vaikutukset liittyvät kivun hallintaan, unen laatuun ja vastustuskyvyn parantamiseen. Talviuinti lisää stressinsietokykyä sekä tuottaa hyvän olon tunteen koko kehoon. Talviuinti on myös sosiaalinen tapahtuma ja siten ennaltaehkäisee syrjäytymistä.

Esitän, että koko Oulun alueelle (Haukipudas, Kiiminki, Yli-Ii, Ylikiiminki ja Oulunsalo) sijoitetaan talviuintipaikkoja, jotka mahdollistavat matalan kynnyksen talviuinnin harrastamisen. Ylläpidosta vastaavat yhteistyössä Oulun kaupunki ja paikallisyhdistykset tai- järjestöt.

Lisäksi esitän, että Tuiran uimalan talviuintipaikan olosuhteita parannetaan ja kehitetään talviuinnin vaatimuksia vastaavalle tasolle. Olosuhteista on tehty Oulun Talviuimarit ry:n toimesta opinnäytetyön merkeissä olosuhdekartoitus ja se on mennyt myös tiedoksi Sivistys – ja kulttuuripalveluihin Mika Penttilälle ja Niina Epäilykselle marraskuussa 2015.

Talviuinti on suosittu terveysliikuntamuoto ja sitä on hyvä harrastaa sille erityisesti varatussa turvallisessa talviuintipaikassa. Talviuinti on mitä parasta luontoliikuntaa ja ympäristöystävällistä kuntoilua.

Maarit Sihvonen
valtuutettu
Vihreät, OULU