viholainen_kari_72ppi

Julkaistu Oulu-lehdessä 21.9.2016

Hallituksen suunnitelma vähentää vanhustyöstä henkilöstömitoitusta on karmaiseva. Se on aivan käsittämätöntä. Hallitus haluaa jättää heikot ja sairaat heitteille. Hallitus ei myöskään näytä ymmärtävän hoitotyön ydintä ja sen sisältöä. Se ei myöskään välitä hoitajien jaksamisesta.

Onneksi Valvira on helähtänyt ja onhan yleinen mielipide suunnitelmia vastaan. Uskoisin. Käyneeköhän siinäkin suunnitelmassa niin, että hallitus perääntyy. Toivottavasti.

Panostaminen ihmisten hoitoon kannattaa aina. Mitä aikaisemmassa vaiheessa puututaan ja autetaan sairauksissa ja hädässä, niin se aina ehkäisee lisäkustannusten muodostumista jatkossa. Kustannuksien muodostuminen erikoissairaanhoidon puolella ehkäistyy.

Nuorten kohdalla esimerkiksi mielenterveyspalveluissa kun saadaan tartuttua syrjäytymisen ehkäisyyn ja saadaan nuori tarttumaan yhteiskunnan jäseneksi, opiskelemaan ja mahdollisesti työelämään, saadaan aina merkittäviä taloudellisiakin vaikutuksia aikaan. Puhumattakaan inhimillisestä näkökulmasta.

Kun saamme turvattua kotihoidossa säädylliset olot vanhuksille ja muille sairaille, niin samalla yhteiskunta säästää kustannuksissa laitoshoidon saralla. On surullista kun kuntapäättäjien ja valtakunnanpäättäjien piirissä on niin paljon näköalattomuutta. Puhutaan kauniisti, mutta teot eivät seuraa puheita.

Voitaisiinko nyt toimia yhdessä ja huolehtia siitä, että jokainen saisi hyvää hoitoa kun sitä tarvitsee. Ei vanhusta eikä nuorta pidä jättää heitteille. Se on väärin.

Kari Viholainen (vihr)
Oulu