kuusela_terttu_webJulkaistu Kalevassa 23.9.2016

Oulun kaupunginhallituksen kehittämisjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että tasa-arvoasiat sekä myös kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta siirtyvät sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisuuteen.

Samalla muun muassa tasa-arvotoimikunnan ja lähidemokratiatoimikunnan toiminnan edellyttämät määrärahat ja henkilöstöresurssit siirretään sivistys- ja kulttuurilautakunnalle.
Eurooppalainen naisten ja miesten tasa-arvon peruskirja paikallishallinnossa täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta, ja Oulukin on sen hyväksynyt yhdistymisen yhteydessä. Samalla määriteltiin myös tasa-arvojohtamisen hallinnollinen paikka.

Me, Taina Pitkänen-Koli yhdistymishallituksessa ja Terttu Kuusela sen johtamisjärjestelmätoimikunnassa teimme paljon töitä, että saimme tasa-arvoasiat mahdollisimman korkealle tasolle, tainapitkanen-kolisuoraan kaupunginhallituksen alle. Tasa-arvon kuuluu olla ylimmässä portaassa, jos haluamme sille vaikuttavuutta. Näin tehdään Ruotsissa.Oulun kaupungilla on paljon jäänyt tekemättä niin tasa-arvon kuin lähidemokratian kehittämisessä.

Nykyisellä henkilöstöllä ei tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä pysytä hoitamaan kelvollisesti – vaikka Oulu on allekirjoittanut Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan eli sitoumuksen naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamisesta paikallishallinnossa.

Asiakirjanydinkohta on: ”Jos haluamme saavuttaa tasa-arvoon perustuvan yhteiskunnan, kuntien ja maakuntien on välttämätöntä ottaa sukupuoliulottuvuus huomioon kaikilta osin politiikassaan, organisaatioissaan ja käytännöissään. Tämän päivän ja huomisen maailmassa miesten ja naisten todellinen tasa-arvo on myös avain taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen menestykseen – ei pelkästään EU:n tai yhden valtion tasolla, vaan myös alueillamme, kaupungeissamme ja paikallisyhteisöissämme.”

Suomessa 1.8.2015 voimaan tullut Istanbulin sopimus edellyttää, että naisten kokemaa lähisuhde- ja muuta väkivaltaa aktiivisesti vähennetään. Oulun kaupunki ei ole toistaiseksi noudattanut sopimusta, vaan esimerkiksi ensi- ja turvakotien tukeminen ja muukin tuki on vain vähentynyt.
Myös oppilaitoksissa jäävät tasa-arvoasiat niin opetussisällöissä kuin arjessa vaille riittävää huomiota. Koko Suomen etu olisi esimerkiksi se, että sekä tytöt että pojat voisivat kiinnostua ja opetella asioita muiden kuin perinteisten sukupuolimallien mukaan. Tytöt pitäisi saada innostumaan matematiikasta ja tekniikasta, ja pojat taas ihmissuhdetaidoista, hoiva-aloista ja kotitöistä.

Tasa-arvotoimikunnan tulee voida ohjeistaa hallintokuntia tasa-arvon toteutumisessa. Siksi se ei voi olla hallintokuntien alainen.

Oulun huonontunut ilmapiiri kumpuaa myös lähidemokratian toimimattomuudesta. Kutsutaan raateja kokoon, joissa kuntalaiset innokkaasti ottavat kantaa. Raatien mielipiteille ei kuitenkaan panna mitään painoa, kuten huomasimme kouluverkkoraadeista.

Ouluun tarvitaan itsenäinen lähidemokratiaa säätelevä luottamuselin. Se ei voi olla hallintokuntien alainen. Pikemmin olisi korkea aika perustaa Ruotsin mallin mukaiset aluelautakunnat.
Ihmetystä herättää se, että ehdotuksen mukaan kaupunginhallitus nimeää jäsenet edellä mainittuihin toimielimiin ja päättää niille kuuluvista tehtävistä. Lautakuntien jäsenet ja tehtävät nimeää kunnanvaltuusto. Onko kaupunginhallitus kaappaamassa valtuuston valtaa? Haluaako Oulun kaupunginhallitus kaventaa demokratiaa ja tasa-arvoa?

Terttu Kuusela
Taina Pitkänen-Koli
Oulun Naisunioni ry


Terttu Kuusela toimii Haukiputaan Vihreät ry:n puheenjohtajana ja Taina Pitkänen-Koli on vihreiden pitkäaikainen vaikuttaja Oulussa.