Ensimmäistä kertaa Oulun kaupunkisuunnittelupalkinto annetaan 
luottamushenkilölle ja se ojennettiin juuri Taina Pitkänen-Kolille. 
Taina on tehnyt vaikuttavan uran luottamushenkilöinä 
kaupunkisuunnittelun saralla ja toiminut muun muassa pitkään 
teknisen lautakunnan puheenjohtajana ja vihreiden 
kaupunginvaltuutettuna. Hyvä Taina ja kiitos tästä työstä!

------------------------------------------------

Oulun kaupunkisuunnittelupalkinto myönnetään Taina Pitkänen-Kolille
tunnustukseksi pitkään jatkuneesta ansiokkaasta työstä Oulun
kaupunkisuunnittelun hvyäksi. Palkinto myönnetään vuosittaisen
Kaupunkisuunnitteluseminaarin yhteydessä.

Palkinnon myötä Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
haluaa kiittää pitkäaikaista teknisen lautakunnan puheenjohtajaa,
jonka aloitteesta Kaupunkisuunnitteluseminaari järjestettiin 
ensimmäisen kerran syksyllä 2007. Idea kaupunkisuunnittelupalkinnon 
jakamisesta on myös Taina Pitkänen-Kolin.

Kaupunkisuunnittelu edellyttää laajaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta
usean eri toimijan kesken. Kaupunkiorganisaatiossa se tarkoittaa
asiantuntevaa valmistelua, mutta vielä keskeisemmässä roolissa on
päättäjien rooli. Heidän tulee kuulla sekä asiantuntijoiden 
näkemyksiä että kuntalaisten mielipiteitä ja uskaltaa tehdä 
yhdyskuntarakenteeseen pitkällä aikavälillä vaikuttavia päätöksiä. 
Tässä vaativassa roolissa  Taina Pitkänen-Koli onnistui hyvin, 
hän on avoin uusille avauksille, vuorovaikutteinen, innostava ja
kiinnostunut - ja on edelleen, nyt aktiivisena kuntalaisena.

Oulussa 12.10.2016
Risto Kalliorinne, puheenjohtaja; yhdyskuntalautakunta
Matti Matinheikki, yhdyskuntajohtaja; yhdyskunta- ja 
ympäristöpalvelut

taina_palkinto