marjo-tapaninenJulkaistu Kalevassa 16.10.2016

Oulun kalasatamat ovat tärkeitä alue- ja kulttuurihistoriallisesti. Oulu on jokisuistojen ja meren kaupunkiseutu. Vesistöt ovat tuottaneet meille merkittävästi työllisyyttä ja taloudellista toimeliaisuutta. Kalastus on ollut merkittävä elinkeino ja ruoan tuottaja. Meillä on paikallisia perheyrityksiä, jotka ovat toimineet kymmeniä vuosia kalatalouden parissa. Vaikka ammattikalastajien määrä on vähentynyt, niin ala ei ole loppumassa, päinvastoin. Lähiruoan tarve ja kysyntä on kasvanut huomattavasti.

Kuluttajat ovat yhä tietoisempia ruoan ekologisesta merkityksestä ja haluavat ostaa lähiruokaa. Kuluttajat haluavat, että ruoka on tuotettu vastuullisesti ja tuotantoketju on läpinäkyvä.

Oulun alueella kalastus on tärkeä osa virkistystoimintaa ympäri vuoden. Tuiran kanavan ympäristössä on useita vapaa-ajan kalastajia päivittäin kesää talvea. Soutuvenepaikkojakin on Merijalin rannasta alavirtaan satoja. Merikosken kalatie on mahdollistanut lohen nousun takaisin Oulujokeen ja Hupisaarten purojen kunnostus mahdollistaa meritaimenelle kutupaikkoja.

Oulun kaupunki on merkittävä vesialueiden omistaja, jonka tulee laatia vesialueitten kalataloutta koskeva suunnitelma. Voimassa oleva suunnitelma on vuosille 2014–2018. Suunnitelmassa esitellään kaupungille osittain tai kokonaan siirtyneitä satamien kalahalleja Oulunsalon Varjakassa, Kellon Kiviniemessä ja Martinniemessä.

Hallit ovat merkityksellisiä alueen ammatti- ja virkistyskalastajille sekä yrityksille. Kaupungin tavoitteena on suunnitelman mukaan selvittää ”kalahallien toiminta käyttäjälähtöisessä omistuksessa tai osuuskuntapohjalta”. Omistusmuutosta perustellaan EU-rahoituksen saatavuudella. Myös BusinessOulu luvataan avuksi prosessiin. Käyttäjät maksavat kaupungin omistamista kalahallitiloista vuokraa. On omistajan ja kuntalaisten etu, että tilat pidetään hyvässä kunnossa ja niitä kunnostetaan tarpeen mukaan.

Oulun kalasatamat ovat tärkeitä alue- ja kulttuurihistoriallisesti ja edustavat samalla myös elinvoimaista kaupunkiseutua. Kalastuselinkeinossa on nähtävissä piristymistä. Suomen suurin kalayritys, oululainen Hätälä, on ilmoittanut vastikään hakevansa uusia kalastajia yhteistyökumppaneiksi.

Yritys on kehittänyt erilaisia tapoja tukea kalastajia, kuten toimittaa jäähilekoneita sellaisiin satamiin, joissa ei ole jääkonetta. Oulunsalon Varjakan, Kellon Kiviniemen ja Martinniemen kalahalleissa on kaikissa jäähilekone.

Kalastuselinkeinon kehittämisen perustat Oulun alueella ovat olemassa. Oulun kaupungin, yhdessä BusinessOulun kanssa, tulee katsoa kauemmas tulevaisuuteen ja etsiä keinoja kalastuselinkeinon kehittämiseksi yhdessä kalastajien ja alueen yritysten kanssa. Kalasatamat ja niiden ympärille rakentuva matkailu voivat tuoda paikallistaloutta moninkertaisesti hyödyttäviä työpaikkoja.

Oulun alueen elinvoima rakentuu monipuoliselle yrityspohjalle ja usean toimialan menestykselle. Matkailun merkitystä aluetaloudelle voidaan vahvistaa kehittämällä matkailua kestävästi, Oululla on potentiaalia kestävän matkailun pääkaupungiksi.

Hietasaaren kaavaatuleekin tarkastella kestävän matkailun näkökulmasta. Keskustasta pääsee Nallikariin suistosaarien vehreiden puistojen läpi kevyen liikenteen väyliä pitkin, jota myös lukuisat matkailijat käyttävät.

Kalastusta voidaan kehittää myös osana kaupunkimatkailua. Maailmalta Ouluun tulevat matkailijat eivät niinkään etsi täältä tavaraa kotiin viemiseksi. Tämän päivän matkailijat hakevat elämyksiä kaikilla aisteilla, joita saadaan vaikkapa syöden paikallisia kalaherkkuja tai heitellen ilta-auringossa virveliä Merikosken alakanavaan.

Marjo Tapaninen
puheenjohtaja
Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry