Julkaistu Kalevassa 28.2.2017

Ruokateollisuus on maailman suurin teollisuudenala. Sen ja ruoantuotannon osuus energiankulutuksesta on luonnonvarojen turmeltumisesta valtava. ”WWF:n mukaan ruoka muodostaa noin viidenneksen yksityisen kulutuksen ympäristövaikutuksista, yhtä paljon kuin liikenne.”

Kunta on suuri ravintopalveluiden tuottaja. Ruskoon rakennettava suurkeittiö Lööki tuottaa jatkossa 14 000 annosta päivässä. Löökin henkilöstön tekemät ostopäätökset ovat siis merkittävä osa Oulun kaupungin ympäristövaikutuksia.

Jotta paikalliset tuottajat voisivat myydä tuotteitaan suoraan Löökille, toivon suurkeittiölle rakennettavan kunnolliset tilat vihannesten esikäsittelyyn. Tuottajilla kun ei usein ole mahdollisuutta esikäsitellä tuotteitaan suurkeittiön tarpeisiin. Löökin esikäsittelyyn voitaisiin työllistää vaikeasti työllistettäviä.

Myös suurimmat opinahjot (yliopisto, Oamk, Osakk) tekevät ruokaloissaan suuria ympäristöpäätöksiä.

Ehdotan, että Oulun kaupunki ja PPSHP sekä koulutusorganisaatiot perustavat Ekologisen ruokailun työryhmän, joka laatii toimintaohjeet keittiötoiminnan kestävistä valinnoista. Näillä valinnoilla saadaan myös kustannussäästöjä kun raaka-aineet halpenevat, koska rahaa ei mene enää yhtä paljon tukkuportaalle.

Ruokahukka on valtava: kolmasosa pellolta lähtevästä ruuasta päätyy lopulta roskiin. Keksin osaratkaisun ruokahukkaan Oamkin ruokalassa. Ehdotin, että ruokala tekee lounaasta Facebook-tapahtuman, jonne ilmoittaudutaan edellisenä päivänä. Näin saadaan selville tarvittava ruokamäärä.

Facebook-tapahtumaa markkinoidaan opinahjossa ja ruokalassa tehokkaasti ja arvotaan palkintoja osallistujille. Kun kyselyyn osallistumisaste on riittävä, aletaan ruoka-annosten määrää ennakoida some-tilaston mukaan. Ruokalan täti aikoi viedä aloitteen esimiehelleen. Katsotaan saako Oamkin soten yksikkö ruokalansa FB-kokeilun käytiin. Meillä Suomessa kun työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa työnsä sisältöön ovat usein olemattomat.

Mika Seppänen
kuntavaaliehdokas (vihr.)
Oulu

www.hympt.net