Julkaistu Kalevassa 25.3.2017

Kalevan artikkeli 22.3.2017 ”Imagoon imua viidellä hankkeella” esitteli Oulun etsivän vetovoimaa kaupunkisuunnittelusta. Kärkinä mainitut innovaatiot, työvoiman saatavuus ja kaupalliset palvelut tarvitsevat rinnalleen taiteen ja kulttuurin. Luovuudesta ja kyvystä houkutella luovia ihmisiä on muodostunut yhteiskuntakehityksen, innovaatiotoiminnan ja alueiden välisen kilpailun tärkeä tekijä.

Yhtenä hankkeena esiteltiin Raatin eteläpuolelle rakentamista, joka ei mielestäni kaupunkikuvallisesti sovi Raatin, Kuusisaaren ja Linnasaaren kokonaisuuteen. Suistoalue tulisi säilyttää oululaisten omana olohuoneena. Linnasaareen yleiseen hyötykäyttöön suunniteltu Löylymaailma ja Hupisaarten uusi kesäteatteri toimivat hyvinä esimerkkeinä.

Kaupungissamme on jo tehty hyviä kaupunkikulttuurin kehitystä tukevia visioita. Matkakeskuksen ja Myllytullin alueen suunnitelmat pitäisi saada pikaisesti polkaistua alulle.

Oulu sivistyskaupunkina tarvitsee vetovoimaisen turistikohteen, jollainen Myllytullissa sijaitseva museo- ja tiedekeskus Luuppi voisi olla, kun sen tilaratkaisut ja resurssit toiminnan kehittämiseen varmistetaan. Luuppi tuottaa vuosittain noin 1,3 miljoonaa valtionapuina kaupungille.

Esimerkkinä museotoimintaan satsaamisesta käykööt Mänttä-Vilppulan Serlachius-museot, joissa vuonna 2015 vieraili 109 000 kävijää. Peräti 92 prosenttia Serlachius-museoiden kyselyyn vastanneista kertoi tulleensa Mänttä-Vilppulaan museoiden vuoksi. Ulkopaikkakuntalaiset museokävijät käyttivät keskimäärin 87 euroa per henkilö. Kaikkiaan he toivat paikkakunnalle 9,6 miljoonaa euroa.

Oulun kaupungin päätös hakea Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on hieno päätös. Se tukee Oulun imagoa sivistyskaupunkina, jossa tulee olla tasa-arvoinen ja toimiva kulttuuripalveluiden verkko. Kaupungin kulttuuripalvelut, kolmannen sektorin elävä ja monipuolinen kulttuurin toimijakenttä ja alueen taiteilijat ovat tärkeitä luovan talouden innovaattoreita. Näihinkin innovaattoreihin kannattaa satsata.

Karoliina Niemelä
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen, varavaltuutettu (vihr.)