Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry julkistaa kuntavaalien 2017 vaalirahoituksensa. Kunnallisjärjestön yhtenä päätehtävänä on kuntavaaleihin valmistautuminen ja kampanjan järjestäminen.

Kunnallisjärjestö rahoittaa vaaleja säästöillä ja ehdokasmaksuilla. Säästöt koostuvat vihreiden kunnallisten luottamushenkilöiden maksamista luottamushenkilömaksuista, joita on säästetty edellisistä kuntavaaleista lähtien. Lisäksi vaalien kuluja katetaan vihreiden kuntavaaliehdokkaiden maksamilla ehdokasmaksuilla. Vaalikulut koostuvat suurimmilta osin mainonnasta eri medioissa.

Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö haastaa myös muut puolueet ja kunnallisjärjestöt julkistamaan vaalirahoituksensa.  

Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö  – OVK ry:n vaalirahoitus 2017

Rahoitus
Ehdokasmaksut  29 000
Säästöt 29 600
Yhteensä 58 600 euroa

Kulut
Lehtimainonta 11300
Verkkomainonta 9000
Vaalimainonta muissa medioissa 10 000
Vaalijulisteet ja ulkomainonta 2200
Vaalilehdet, esitteet ja muu materiaali 7700
Vaalivideot 9500
Vaalitilaisuudet 1900
Palkat 6200
Muut vaalikulut 800
Yhteensä 58 600 euroa

Marjo Tapaninen
puheenjohtaja
Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry