Julkaistu Kalevassa 5.4.2017

Fyysisen työn ja lasten liikunnan vähentyminen näkyy ylipainona, tyypin 2 diabeteksen sekä muiden terveydellisten haittavaikutusten räjähdysmäisenä kasvuna. Valtion Liikuntaneuvoston kannanotto kertoo samaa. Se toteaa myös
että liikunnan mahdollistajana kunta on erittäin tärkeä. Oulun tulee jatkossakin panostaa liikunnan mahdollisuuksiin. Ihmettelenkin Oulun työryhmän raporttia yksityisen liikuntapaikkarakentamisen kriteereistä.

Kunnan osuus voisi olla isompi kuin mitä raportti esittää. Tarvetta on liikuntasaleille, jotka mahdollistaa turvallisen harrastamisen mm. voimistelijoille. Tarvetta on myös uimahallille, jäähalleille, ulkoilureiteille, jalkapallo…, lista on pitkä. Lasten leikinomainen liikunnan lisääminen on helpoin tapa kasvattaa kuntalaiset terveysliikunnan ja urheilun pariin. Liikunnan merkitys kasvaa ja kasvattaa.

Päättäjien on huomioitava myös ilmastonmuutos. Ilmastonlämpenemisen myötä jääurheilu on siirtymässä hallitiloihin ulkojäiden heikkoudesta johtuen myös hiihtolatujen ylläpito kokee haasteita. Oulu tunnetaan pyöräilykaupunkina, pidetään siitä huolta jatkossakin. Pyöräilyreittejä tulee lisätä ja kehittää turvallisiksi ydinkeskustassa sekä kylien ja koulujen läheisyydessä. Minun pyöräilyreitti Rajahaudasta Haukiputaalle on turvallinen.

Liikuntaan sijoitettu € tuo säästöjä. Seniorikortin oikeutta tulisikin laajentaa koskemaan kaikkia eläkeläisiä. Alle 65v eläkeläisistä useat elävät pienellä sairaseläkkeellä. Heilläkin tulisi olla mahdollisuus monipuolisen liikunnan harrastamiseen. Liikunta on myös sosiaalinen tapahtuma jonka merkitys on fyysinen sekä henkinen. Samaa kokemusta ja liikunnan riemuja soisin kaikille. Hallitus ajaa sotea kiireellä läpi ja vähättelee kunnille sen tuomia ongelmia. Vapausvalita ei tarkoita sitä että
kaikki kykenisi itse toimimaan vaan heitä on autettava myös liikunnan pariin. Liikunta mahdollistaa kaikille paremman ja terveemmän elämän.

Virpiniemen kehittämistä liikuntamatkailu kohteena tulee jatkaa. Oulu on aikeissa laittaa hyvin alkaneen kehittämisen jäihin. Alue vaatii nopeasti kaava muutoksia että saadaan kiinnostuneet yrittäjät pysymään mukana hankkeissa joilla kasvatetaan liikuntamatkailua Oulun seudulla.

Ale Luokkanen, 341

Kuntavaaliehdokas, Vihreät