Julkaistu Kalevassa 4.4.2017

Kuntien tehtävät muuttuvat tulevan sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Kuntien tärkeimmäksi tehtäviksi nousevat koulutus- ja sivistyspalvelut sekä kulttuuri- ja kirjastopalvelut unohtamatta liikunta- ja vapaa-ajan palveluita. Lisäksi kunnat päättävät kaavoituksesta ja rakentamisesta.

Julkisen sektorin kustannusten hillitsemiseksi kannattaa kuntien satsata alueiden asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen vauvasta vaariin. Säästöä saadaan syntymään kiinnittämällä huomio ennaltaehkäisevään toimintaan. Yksi hyvä ja kustannustehokas malli on toimia kulttuurin keinoin.

Hyviä esimerkkejä Oulun kaupungin tasa-arvoisista kulttuuripalveluista ovat kulttuuripolku ja kulttuuriopetussuunnitelma, jotka toteutetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. Molemmissa määritellään tarkasti eri ikäluokille suunnitellut vierailut kulttuurilaitoksiin, festivaaleille tai taidetyöpajoihin. Lapsille ja nuorille tarjotaan elämyksiä taiteen eri aloilta kuten sirkus, tanssi, musiikki, muotoilu ja visuaaliset taiteet.

Luodaan muillekin ikäryhmille kulttuurista hyvinvointia edistävää toimintaa. Kulttuuristen ja taiteellisten päämäärien ohella ovat tärkeitä yhteiskunnallista hyvinvointia edistävät päämäärät kuten asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen, nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja ikäihmisten kotona asumisen tukeminen.

Pidetään yllä kattava kirjastoverkko, alueellinen näyttelytoiminta ja tapahtumatarjonta. Tarjotaan vapaa sisäänpääsy museoihin. Viedään konsertteja ja teatteriesityksiä ikäihmisten palvelutaloihin.

Kulttuuripalvelut tulee saada luontevaksi osaksi koko kaupungin palvelurakennetta ja kuntalaisten arkea. Niihin osallistuminen tulee tehdä mahdolliseksi kaikille riippumatta sosiaalisesta, terveydellisestä tai taloudellisesta tilanteesta.

Karoliina Niemelä

Kuntavaaliehdokas (vihr.)