Turvallisemman tilan toimintasuositukset

Vihreiden toiminta Oulussa noudattaa turvallisemman tilan suosituksia. Turvallisempi tila on toimintatapa, jonka tarkoituksena on vastuuttaa osallistujat luomaan yhdenvertaista tilaa kaikille osallistujille. Tilan tekevät sen käyttäjät.

Turvallisemmissa tiloissa saa olla vapaasti oma itsensä loukkaamatta kuitenkaan muita omalla käytöksellään. Myös muiden vapautta olla oma itsensä tulee kunnioittaa. Turvallisemmat tilat tarjoavat paikan voimaantumiselle, verkostoitumiselle ja hyvinvoivien yhteisöjen rakentumiselle.

Kaikki toiminta on syrjinnästä vapaita tiloja, joissa ei suvaita rasismia, seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä (ableismia), trans- eikä homofobiaa niiden laajassa merkityksessä.

Turvallisemman tilan huonetaulu

 • Pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin, ja toimi se tiedostaen.
 • Älä halvenna tai nolaa toisia. Älä naura toisen virheille.
 • Älä arvostele toisen ulkonäköä.
 • Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään heidän ulosantinsa perusteella.
 • Älä arvota ketään tietämyksen tai kiinnostuksen kohteiden pohjalta.
 • Hyväksy myös vähempi aktiivisuus.
 • Tutustu omiin rajoisi, ja kunnioita toisten rajoja.
 • Mikäli kohtaat väärinkäytöksiä, puutu niihin jokaista osapuolta kuunnellen ja kunnioittaen.
 • Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalista suuntausta.
 • Älä tee oletuksia henkilöstä ihonvärin, etnisyyden, uskonnon, muiden ulkoisten ominaisuuksien, iän tai puheen perusteella.
 • Älä käytä puheessasi tai käytöksessäsi syrjiviä stereotypioita – edes vitsillä.
 • Muista, että jokaisen kulttuuri on hänen omansa.
 • Älä oleta kaikkien pystyvän samaan mihin sinä.
 • Älä oleta kaikkien olevan terveitä.
 • Älä käytä vamman tai terveydentilan perusteella syrjiviä (ableistisia) termejä.
 • Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa.
 • Luo ympäristö, jossa on helppo pitää puheenvuoroja.
 • Ole avoin muiden mielipiteille, vaikka ne poikkeaisivat omistasi.
 • Kunnioita toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta.
 • Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti. Käytä tarvittaessa sisältövaroituksia.
 • Hyväksy virheet ja erimielisyydet.
 • Avaa itsesi ja toisten käyttämät termit ja vaikeat käsitteet.
 • Älä kysy henkilökohtaisia asioita, kuten taustaa, sukupuolta, alkoholinkäyttöä, perhesuhteita, sairauksia jne., ellet tunne henkilöä hyvin.

 

Hyväksytty Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry:n yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 15.5.2018