Julkaistu Kalevassa 8.12.2017

Sivistys- ja kulttuuripalvelut on asetettu mahdottoman tehtävän eteen. Oulun kaupungin muutosohjelmassa sikulle on määritelty viiden miljoonan euron sopeuttamistavoite tuleville vuosille.

Kaikkien kasvukeskusten haasteena on lisääntyvän palvelutuotannon rahoittaminen. Oulussa sikun menojen on arvioitu kasvavan ensi vuonna kymmenellä miljoonalla eurolla.

Kulujen nousu johtuu muun muassa tilakustannusten kasvusta ja peruskoululaisten määrän lisääntymisestä noin 500 oppilaalla. Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä kasvunvaraa on kuitenkin annettu vain puolet kulujen arvioidusta kasvusta.

Tämä tarkoittaa, että toimintaa olisi sopeutettava noin viiden miljoonan euron verran. On myös tärkeää huomata, että sikun budjettia on kiristetty jo vuosia ja esimerkiksi perusopetus- ja varhaiskasvatus tuotetaan kaikilla mittareilla jo nyt edullisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi on esitetty kaksi vaihtoehtoa: henkilöstön vähentäminen noin sadalla hengellä tai rakenteelliset ratkaisut, joilla palveluita kootaan yhteen ja tiloja vähennetään.

Nykyisen palvelurakenteen asettamissa raameissa henkilöstöä ei voida vähentää lisäämättä pahoinvointia kouluissa ja päiväkodeissa tai heikentämättä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen saatavuutta.

Ainoa kestävä vaihtoehto on hakea kustannusten alentamista rakenteellisilla muutoksilla, joita kaupunginvaltuusto ryhtyy käsittelemään jo alkuvuodesta.

On kuitenkin huomattava, ettei esimerkiksi palveluiden yhdistäminen samaan toimitilaan onnistu hetkessä. Mielestämme onkin hämmentävää, että rakenteellisiin muutoksiin perustuva kustannusten alentaminen tulisi toteuttaa jo ennen kuin rakennemuutokset tosiasiassa realisoituvat.

Täysimääräisen sopeutustavoitteen asettaminen jo vuodelle 2018 tarkoittaa, että toimintamenoja on pienennettävä usealla miljoonalla suurentamalla koulujen ryhmäkokoja, yhdistämällä luokkia ja vähentämällä annettavan tuen määrää. Kaikki ovat lasten ja nuorten kannalta huonoja vaihtoehtoja!

Oulu on hakemassa Unicefin lapsiystävällisen kunnan statusta, osallistumassa Euroopan kulttuuripääkaupunkikisaan ja viemässä koulutusosaamistamme maailmalle.

Jos kuitenkin pakotamme sivistys- ja kulttuuripalvelut sopeuttamaan toimintaansa jo 2018 vuoden aikana viidellä miljoonalla eurolla, vaarannamme perusopetus- ja oppilashuoltolain toteutumisen oululaisessa varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa sekä imagomme vetovoimaisena kaupunkina.

Tarvitsemme vaikuttavia rakenteellisia muutoksia kaupungin palveluverkossa. Kokoamalla tarjottavia sikun palveluita vireisiin monitoimikeskuksiin ja parantamalla sisäisten prosessien sujuvuutta, saadaan aikaan hallittu kustannusten lasku vaarantamatta lakisääteisten palveluiden ja kuntalaisten oikeuksien toteutumista.

Näistä syistä olemme esittäneet, että sivistys- ja kulttuuripalvelujen viiden miljoonan euron sopeutustarve puolitetaan.

Jaana Isohätälä

kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston jäsen (vihr.)

Heikki Kontturi

sivistys- ja kulttuurilautakunnan ja kaupunginvaltuuston jäsen (vihr.)