Tiedote
11.12.2017

Oulun vihreä valtuustoryhmä on jättänyt kaupunginvaltuustolle aloitteen Merikosken avaamisen selvittämisestä. Esitämme muiden allekirjoittaneiden kanssa, että Oulussa tehdään selvitys kosken avaamisen mahdollisuuksista ja taloudellisista vaikutuksista pitkällä aikavälillä. Oulun suistovisiotyön yhteydessä tulisi tehdä yhtenä vaihtoehtona visio vapaana virtaavasta Merikoskesta.

Merikosken valjastaminen sähköntuotantoon oli 1940-luvulla välttämätöntä, jotta teollistuvan kaupungin sähköntarve pystyttiin tyydyttämään. Nykyään voimalaitos kuitenkin kattaa enää kohtalaisen pienen osuuden, vajaan promillen Suomen energiantarpeesta. Voimalaitos tuottaa Oulu-konsernille muutamia miljoonia tuottoa vuodessa.

Merikosken patoamisella on haittapuolensa: se kaventaa kosken virkistys- ja matkailukäyttöä, häiritsee koskiekosysteemia ja hävittää vaelluskalakantoja sekä rajoittaa maankäyttöä Oulujoen suiston parhailla paikoilla. Luonnollinen koskimaisema todennäköisesti nostaisi maan arvoa suistossa ja jopa koko kaupungissa. Lisäksi Merikoski voisi olla merkittävä vetovoimatekijä, Oulun matkailuvaltti ja kymmenien miljoonien eurojen tulonlähde.

Nyt olisi oikea aika selvittää Merikosken avaamisen taloudelliset vaikutukset. Taloudellisten vaikutusten osalta tulisi selvittää huolellisesti kassavirtalaskelmat ja sähköntuotannon tulot pitkällä aikavälillä. Samat kassavirtalaskelmat tulisi selvittää myös lisääntyneen matkailun, maankäytön mahdollisuuksien ja kaupungin parantuneen vetovoiman osalta. Näitä tulisi verrata energian tuotannon kassavirtoihin yhdessä muutoskustannusten ja joen ennallistamiskustannusten kanssa.

”Vaihtoehtoina nykyiselle patoamiselle olisi vapaana kuohuva koski. Se olisi aivan ainutlaatuinen maisema eurooppalaisen kaupungin keskustassa. Monissa maissa vanhoja patoja on jo alettu purkaa systemaattisesti”, perustelee vihreiden kaupunginvaltuutettu Esa Aalto.

Lisätietoja:

Esa Aalto
Esa.aalto@ouka.fi
040 865 2926

Jenni Pitko
Jenni.pitko@ouka.fi
044 557 0263