Tiedote 29.1.2018

Vihreiden pitkäaikainen tavoite Sanginjoen ulkometsän suojelusta toteutui vihdoin. Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.1.2018 alla olevan päätösesityksen äänin 53-11 useista vastaesityksistä ja jopa pöytäämisesityksestä huolimatta.

Päätös ilahduttaa vihreiden Esa Aaltoa, yhdyskuntalautakunnan jäsentä, joka on tehnyt rutkasti töitä myös Sanginjoen suojelun eteen: ”Sanginjoella on nyt jo enemmän uhanalaisia lintulajeja kuin vastaavilla luonnonsuojelualueilla keskimäärin. Erinomainen päätös, joka auttaa uhanalaisen metsäluontomme köyhtymisen hidastumisessa”.

”Tämä on erinomainen päätös myös oululaisen yrittäjyyden ja matkailuelinkeinon kehittämiselle. Suojelualue on matkailullisesti houkutteleva luontoliikkujien kohde, jonka ympärille voidaan tuotteistaa monipuolisia palveluja niin kansainvälisille kuin kotimaisille matkailijoille”, iloitsee myös vihreiden Jaana Isohätälä, BusinessOulun johtokunnan puheenjohtaja.

”Kaupunginvaltuusto päättää, että Oulun kaupunki hakee Sanginjoen alueelle luonnonsuojelulain 24 pykälän mukaista, noin 1127 ha suuruisen luonnonsuojelualueen perustamista korvauksetta yhdyskuntalautakunnan 28.11.2017, §598 esittämällä tavalla ja sen esittämin rauhoitusmääräyksin.

Perustettavaan luonnonsuojelualueeseen sisältyvät ennallistamista tarvitsevat metsäkuviot, vähintään 300 ha, hoidetaan myöhemmin hyväksyttävän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Suojelualueen ulkopuoliselle metsäalueelle tehdään pikaisesti erillinen hoito- ja käyttösuunnitelma.

Samalla valtuusto toteaa, että Sanginjoen ulkometsän hoidossa lähtökohtana on virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Hakkuissa tavoitteena on eri-ikäiset ja -rakenteiset metsät. Hoito- ja harvennushakkuut suunnitellaan siten, että hakkuukuvioiden puuston monipuolista rakennetta ja monikerroksellisuutta lisätään, samoin lehtipuustoa suositaan ja lisätään. Alueen hakkuut tehdään jatkuvan kasvatuksen perusteella.”