Valtuustoaloite 29.1.2018

Esittelyssä olleissa palveluverkkosuunnitelmissa lukioita on sijoiteltu vanhan, jo kertaalleen hylätyn ”kaavan” mukaan. Oulunsalon, Kiimingin sekä Laanilan lukio lakkautettaisiin ja siirrettäisiin Kaukovainiolle, koska OAMKilta tyhjeneviä tiloja on tarjottu kaupungille. Millä hinnalla?

Tämä vaikuttaa vähintäänkin erikoislaatuiselta lähtökohdalta palveluverkon suunnittelulle. Me allekirjoittaneet esitämme, että suoritetaan monipuolinen vertailu, jossa toisiinsa verrataan em. Kaukovainion vaihtoehtoa ja vaihtoehtoa, jossa Oulunsalon ja Kiimingin lukiot pysyvät nykytiloissaan. Vertailussa on otettava huomioon:

  • taloudelliset vaikutukset (kaikki kustannukset)
  • vaikutukset oppilaisiin ja heidän vanhempiinsa
  • vaikutukset Oulunsalon ja Kiimingin entisten kuntakeskusten elinvoimaan
  • vaikutukset joukkoliikenteeseen
  • kaikki muut mahdolliset seuraukset

Lisäksi on selvitettävä kanta-Oulun lukioiden sijoittumisvaihtoehdot sekä lukiorakennusten käyttö ja mahdollisten muutosten aiheuttamat kustannukset. Voitaisiinko kanta-Oulun lukiorakennuksia käyttää muihin tarkoituksiin kuin opetuskäyttöön? Tai voitaisiinko huonokuntoisia rakennuksia purkaa ja myydä tontti rakentajille?

Latekoe Lawson Hellu (vihr.)