Uusimmat ilmastoraportit edellyttävät nopeaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Turpeen polttamisesta aiheutuu kivihiiltäkin suuremmat hiilidioksidipäästöt. Voimalaitospäästöjen lisäksi myös turvesoilta vapautuu merkittäviä määriä kasvihuonekaasuja, jotka lasketaan maankäytön päästöihin. Turpeen polttaminen energiaksi joudutaan todennäköisesti lopettamaan Suomessa pian kivihiilen käytön lopettamisen jälkeen.

Uudet turvesuot ovat käytössä 20-30 vuotta eli selvästi pidempään kuin turpeen polttaminen voi jatkua. Oulun kaupungin kannalta ei ole kannattavaa, että turvetuotantoalueiden hyödyntäminen jäisi laajasti kesken. Puolittain hyödynnettyjen turvesoiden jälkikäyttö olisi hankalasti ratkaistavissa, koska paksun turvekerroksen vuoksi niitä ei voi metsittää, eikä kuivattua kasvitonta turvekenttää voida helposti palauttaa takaisin suoksi. Imasto- ja vesistöpäästöt kuitenkin jatkuvat ellei jälkikäyttöä ratkaista. Tästä voi aiheutua merkittävät kustannukset turvesoiden haltijalle, kuten Oulun kaupungin omistamalle Turveruukille.

Turve on Oulussa merkittävä energianlähde, josta luopuminen on syytä tehdä harkitusti. Uudessa Laanilan biovoimalaitoksessa ei teknisistä syistä enää tarvita turvetta polttoaineena. Turvesoiden pitkästä käyttöiästä johtuen nykyiset jo tuotannossa olevat turvesuot riittävät siirtymäaikana turvaamaan Toppilan voimalaitosten polttoaineen saannin. Suurista kaupungeista merkittävimpänä turpeen polttajana Oululla on mahdollisuus toimia suunnan näyttäjänä, kuinka Suomessa turpeesta luopuminen hoidetaan järkevästi. Selkeällä vähittäisellä luopumissuunnitelmalla nykyisten turvesoiden hyödyntäminen loppuun asti on merkittävästi parempi vaihtoehto kuin turpeen maksimaalinen hyödyntäminen niin pitkään, kunnes lopettaminen on pakko tehdä nopeassa aikataulussa.

Turvepolttoaineen hintaan vaikuttavat merkittävästi päästöoikeuksien hinnat, verotuksen taso ja valtion tukitoimet kotimaisille polttoaineille. Näistä johtuen energiaturpeen hinta voi nousta korkeaksi jo ennen kuin sen polttaminen kielletään kokonaan. Näin epävarman energialähteen uusiin tuotantoalueisiin ei ole kannattavaa investoida.

Esitämme, että Oulun kaupunkikonserni linjaa turpeen energiakäytöstä luovuttavan nykyisten turvetuotantoalueiden ehtyessä. Uusia turvetuotantoalueita ei oteta käyttöön eikä olemassa olevia alueita laajenneta. Tuotantoon jo otetut turvesuot pyritään hyödyntämään haitalliset ympäristövaikutuset minimoiden.

Vihreä valtuustoryhmä