Valtuustoaloite 25.2.2019

Oulun kaupungissa on edistetty prosenttiperiaatetta julkisessa rakentamisessa vuodesta 1964 lähtien. Prosenttiperiaate on tuonut taidetta julkisiin tiloihin kuten kouluihin ja liikuntapaikoille ja työllistänyt kymmeniä taiteilijoita. Oululla onkin hyvä maine valtakunnallisesti prosenttitaiteen edistämisen edelläkävijänä.

Suomen Taiteilijaseuran vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan – 75 % suomalaisista haluaa nähdä kuvataidetta arkisissa ympäristöissään, kuten asuinalueilla, kouluissa, kirjastoissa ja työpaikoilla. – 90 % suomalaisista on sitä mieltä, että taide tuottaa elämyksiä. – 79 % uskoo, että taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta – 67 % mielestä taide nostaa asuinalueen ja/tai kiinteistön arvoa. Onkin tärkeää, että taide ja kulttuuri on läsnä kaikkialla kaupungissa ja sen rakennuksissa, myös yksityisessä rakennuskannassa.

Esitän, että Oulussa aletaan soveltaa prosenttiperiaatteen käytäntöä myös yksityisten toteuttamissa uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeissa. Julkisten projektien lisäksi myös rakennusprojetien yksityisille liiketoiminnallisille toteuttajille asetetaan velvollisuus kohdentaa osa hankkeen kuluista alueen taideprojekteihin. Kaupunki voikin velvoittaa yksityiset rakentajat sitoutumaan prosenttitaiteeseen esim. kaavoituksen ja / tai tontinluovutuksen ehdoilla. Perustelut: Taide myös yksityisissä rakennushankkeissa nostaa asuin- ja elinympäristön laatua ja edistää koko Oulun alueen vetovoimaisuutta. Asukkaiden kiinteämpi sitoutuminen viityisämpiin asuinympäristöihin tuottaa moninaisia sosiaalisia hyötyjä alueiden arvostuksen lisääntyessä ja mahdollistaa alueiden yhteisöllisyyden syntymisen luontevammin. Vetovoimaisemman alueen kiinteistöistä saadaan myytäessä parempi hinta ja kiinteistöjen arvo säilyy paremmin. Taiteen rakennusprojekteihin tuoman lisäarvon hyödyntäminen vahvistaa taiteilijoiden työllisyyden lisäksi myös yritysten mahdollisuutta työllistää muita tarvitsemiaan osaajia.

Näin syntynyt vetovoimaisempi kaupunki saa eri alojen keskeiset asiantuntijat työskentelemään ja yrittämäään juuri Oulun alueella. Esitetyistä sosiaalisista ja taloudellisista hyödyistä on jo esimerkkejä niin kansainvälisesti kuin Suomesta. Esimerkiksi voi nostaa Helsingin Arabianrannan rakentamisen, jossa kaupunki velvoitti rakennusfirman käyttämään osan hankkeen kuluista alueelle tulevaan taiteeseen.

Satu Haapanen
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja
Kaupunginvaltuutettu