Oulu on tunnettu kovasta teknologiasta, mutta pehmeissä vetovoimatekijöissä meillä on vielä parannettavaa. Tasa-arvo, ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus ovat kaiken ikäisiä kaupunkilaisia koskettavia asioita, joita suuri joukko oululaisia kokoontui viime kesänä järjestetyn Pride-viikon tapahtumien tiimoilta juhlistamaan ja edistämään. Pride-viikon tapahtumiin osallistui poliisin arvion mukaan yli 1200 henkilöä ja tapahtuma todennäköisesti kasvaa entisestään tänä vuonna. Esimerkiksi Helsingissä yhä enenevissä määrin myös eri yritykset ja yhteisöt ovat mukana juhlimassa Pridea osoittaen tukensa tapahtumalle sateenkaaren väreissä.

Priden sanoma on, että jokainen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva voi olla ylpeä itsestään, juuri sellaisena kuin on.  Pride on ihmisoikeustapahtuma. Pride juhlii vapautta rakastaa joutumatta pelkäämään häirintää, väkivaltaa tai syrjintää. Näytetään, että Oulussa saa rakastaa ja kaikki ovat yhdenvertaisia sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihinkään muuhunkaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. Näytetään konkreettisin teoin, että Oulu on moninaisuutta arvostava, vastaanottava, ystävällinen ja avoin kaupunki.

Arvomme konkretisoituvat teoissa. Pienetkin teot ja tuen osoittaminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville ihmisille voivat olla merkitykseltään todella tärkeitä.

Esitän täten, että Oulun kaupunki osallistuu näkyvästi eri tavoin kesällä 2019 toteutettavan Oulun Pride-viikon tapahtumiin ja ottaa sateenkaaritunnukset säännölliseksi osaksi kaupunkikuvaa. Myös muita osallistumisen keinoja voidaan pohtia, kuten valaisemista. Lisäksi kaupunki osallistuu valtakunnalliseen sateenkaariliputtamiseen Helsinki Pride -viikolla.

Susa Vikeväkorva (vihr.)
25.2.2019