Vihreä valtuustoryhmä jätti syyskuussa 2018 aloitteen, jossa esitettiin, että ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman teon yhteydessä järjestetään valtuustoseminaari ja arvokeskustelu ikäihmisten palveluista ja arvokkaasta vanhuudesta.

Tänään hyvinvointilautakunta antaa vastauksen aloitteeseen. Esityslistalla olevassa vastauksessä aloitetta pidetään tärkeänä ja ajankohtaisena, sillä ikäihmisten määrän kasvu ja sen vaikutukset muun muassa palvelutarpeeseen edellyttävät hyvää varautumista tulevaisuuteen sekä eettisesti ja taloudellisesti kestävää päätöksentekoa.

“Olen todella iloinen, että ajankohtaiseen aloitteeseemme saadaan näin positiivinen vastaus ja koko valtuusto pääsee keskustelemaan ikäihmisten palveluista ja osallistumaan näin vanhuspalvelulain vaatiman suunnitelman laatimiseen. Näen seminaarimuotoisen hyvänä keinona lisätä ymmärrystä ikäihmisten arjesta ja nykyisistä palveluista sekä tukea valtuuston, hyvinvointilautakunnan ja viranhaltijoiden työskentelyä.” , toteaa vihreiden kaupunginvaltuutettu ja hyvinvointilautakunnan jäsen Henna Määttä.

Laki velvoittaa kuntia laatimaan valtuustokausittain suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnitelmaa työstää kaupunginjohtajan nimittämä työryhmä, joka työskentelee vuoden 2019 ajan tavoitteenaan päivittää “Yhdessä Ikäihmisen asialla” Oulun kaupungin ikääntymispoliittiset linjaukset 2010-2020 asiakirjaa siten, että se toimii ohjaavana asiakirjana ja vastaa vanhuspalvelulain mukaista suunnitelmaa.

Osana ikääntymispoliittisten linjausten päivittämistä järjestetään vihreän valtuustoryhmän aloitteen mukainen seminaari, johon alustajaksi kutsutaan asiantuntijoita ja seminaarissa mahdollistetaan monipuolinen keskustelu. Seminaarin keskeisiä teemoja ovat muun muassa Oulun kaupungin varautuminen ikärakenteen muutokseen ja ikääntymiseen, arvokas vanhuus Oulussa sekä kotona asumisen tuki Oulussa eri toimijoiden yhteistyönä.