Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut! 

Kun käsittelemme kaupungin talousarviota, meidän on mietittävä, millaiseen suuntaan haluamme Oulua kehittää pian alkavalla 2020-luvulla. 

Me vihreät haluamme rakentaa hiilineutraalia Oulua. Oulua, jossa kukaan ei tipu matkasta, vaan kaikista pidetään huolta. Oulua, jolla on houkutteleva maine idearikkaana, avarakatseisena ja yritysystävällisenä kulttuuri- ja teknologiakaupunkina. Oulua, joka tunnetaan ekologisen liikkumisen, matkailun ja asumisen edelläkävijänä. Oulua, jossa ketään ei syrjitä henkilön taustan vuoksi. Oulua, joka panostaa rohkeasti koulutukseen ja jossa jokaisella on hyvä olla.

Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Uusimmassa väestöennusteessa Oulu näyttäytyy valopilkkuna, mutta panostuksia tulevaisuuteen ja kasvuun tarvitaan. 

Erityisen tärkeää on jatkaa määrätietoista edunvalvontaa ja vakuuttaa kaikki hallituspuolueet siitä, miten tärkeää alueemme elinvoimalle on parantaa Oulun korkeakoulujen rahoitusta ja kehittää päärataa. On koko maan etu, että Oulun kaupunki jatkaa kasvuaan myös vuosikymmenten kuluttua, ja nämä kaksi seikkaa, ilmastollisesti kestävä saavutettavuus ja kansainvälinen osaaminen ja tutkimus, ovat sen eräitä tärkeimpiä edellytyksiä.

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, mutta toisaalta niihin on tarkoitus palata Perlacon Oy:n arvioinnin jälkeen. Vihreällä valtuustoryhmällä on toiveikkaat odotukset arvioinnin suhteen: rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, koska palveluiden laadusta on juustohöylätty jo liikaa. Juustohöylääminen ei ole enää vaihtoehto. 

Meidän valtuutettujen täytyy olla rohkeita: kaikkea emme voi säilyttää ennallaan. On päätettävä, mikä on olennaista ja tärkeää. Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen lisäävät sopeutuspaineita.  

Nyt neuvotellusta talousarviosta löytyy paljon hyvää.

Vihreä valtuustoryhmä on useiden vuosien ajan esittänyt subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista, ja nykyisen hallitusohjelman myötä tämäkin tavoitteemme toteutuu ensi vuoden syksystä lähtien. Olemme tyytyväisiä, että jatkossa jokaisen lapsen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen toteutuu heidän vanhempiensa työmarkkina-asemasta riippumatta. 

Lapsuus on ihmisen kehityksen ja oppimisen kannalta merkittävin ajanjakso. Oikein kohdennetulla ja tarpeeksi ajoissa annetulla tuella voimme edistää niin lapsen hyvinvointia, oppimista kuin kehitystä. Se voi ehkäistä myös ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista tulevaisuudessa. Tästä syystä pidämme arvokkaana, että sivistys- ja kulttuuripalveluissa käynnistetään kehittämishanke,  jolla täsmennetään tuen strategian johtamista ja toimeenpanoa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Ensi vuonna Linnanmaalla sijaitsee Euroopan suurin sisäkampus. Vaikka Oulun yliopisto on aloittanut uuden kiinteistöstrategian valmistelun, emme voi keskeyttää Linnanmaan kehitystä odotellessamme yliopiston kiinteistöstrategian valmistumista. Kun ammattikorkeakoulu muuttaa Linnanmaalle, esimerkiksi joukkoliikenteen palvelutasoa on parannettava. Näin talousarviossa linjataankin. Mahdollinen muutto realisoituisi vasta useiden vuosien päästä, ja jos Oulun yliopisto päättäisi sijoittua tulevaisuudessa keskustaan, olisi sekin merkittävä piristysruiske Oulun keskustan elinvoimaan. 

Panostaminen kulttuuriin kannattaa, koska sillä tavoin luomme hauskempaa ja mielenkiintoisempaa kaupunkia sen asukkaille. Samalla houkuttelemme kaupunkiimme myös vierailijoita ja mahdollisesti uusia oululaisia. Olemmekin tyytyväisiä, että tässä talousarviossa kulttuuriavustusten tasoa nostetaan. 

Hyvinvointipalveluiden kehitystä leimaa vahvasti automatisaation ja robotisaation hyödyntäminen. On erinomaista, että kotona asumista voidaan tukea uusien teknologioiden käyttöönotolla ja yksinkertaisimpia rutiineja automatisoida, mikä vapauttaa työntekijöiden aikaa vaativampiin tehtäviin. Digitaalisten palveluiden käyttöönotossa tulee luonnollisesti ottaa huomioon ne, jotka tarvitsevat tukea palveluiden käytössä.

Vihreille työ tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta on ollut tärkeää jo puolueemme perustamisesta lähtien. Siksi iloitsemme, että kaupunkiin nimitetään tasa-arvokoordinaattori ja että tasa-arvotyöhön käytettävää työpanosta vahvistetaan. On sekä yksilön että yhteiskunnan kiistaton etu, että ketään ei syrjitä sukupuolen, iän, terveydentilan, sosioekonomisen aseman, seksuaalisen suuntautumisen tai muun sellaisen seikan vuoksi. Vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa on globaalissa vertailussa päästy tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä jo pitkälle, kehitettävää riittää.

Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Olemme sitoutuneet kaupunkistrategiassamme hiilineutraliuteen vuoteen 2040 mennessä. Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, jonka torjumisessa Oulun täytyy olla mukana. On huomionarvoista, että monet ilmastotoimet ovat itse asiassa myös säästötoimenpiteitä. 

Kaupunkistrategiassamme olemme sitoutuneet kaupunkirakenteen tiivistämiseen. Yhdyskuntarakennetta tiivistämällä emme ainoastaan vähennä kasvihuonepäästöjä, vaan myös säästämme, kun kalliin kunnallistekniikan rakentamisen tarve uusille alueille vähenee. Samalla myös helpotamme palveluiden järjestämistä tulevaisuudessa. 

Samassa kaupunkistrategiassa olemme sitoutuneet myös edistämään ympäristöystävällistä liikkumista. Kun kannustamme yhä useampia liikkumaan kävellen ja pyöräillen, säästämme tulevaisuuden terveysmenoissa. Jotta tämän strategisen tavoitteen toteutumisen arvioiminen on helpompaa, pitää talousarviossa erotella eri kulkumuotoihin kohdistetut määrärahat selkeästi. 

Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!
Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää viranhaltijoita erinomaisesta valmistelusta ja muita valtuustoryhmiä hyvästä yhteistyöstä.

Vihreä valtuustoryhmä