Valtuustoaloite 2.11.2019

Rakentaminen aiheuttaa ilmastoa lämmittävistä kasvihuonepäästöistä Suomessa noin 5-7 prosenttia. Puurakentamisella voidaan korvata paljon päästöjä aiheuttavia betonirakenteita. Puurakennus toimii hiilivarastona.

Puurakentaminen tuo myös euroja aluetalouteen. Pohjois-Suomessa on osaamista, niin suunnittelun kuin toteuttamisen puolella myös vaativaan puurakentamiseen. Puhumattakaan raaka-aineesta, joka kasvaa metsissämme.

Puurakentamista koskevia esteitä on karsittu viime vuosina valtionhallinnon tasolla ja nyt puurakentamisen kustannukset eivät merkittävästi eroa tavanomaisesta betonirakentamisesta. Kaupungeilla on mahdollisuus ohjata yksityistä rakentamista puurakentamiseen esimerkiksi kaavalla, rakennusjärjestyksellö ja maankäyttö- ja tontinluovutussopimuksilla. Omassa rakentamisessa puuta pitäisi käyttää aina kun se mahdollista.

Ehdotan, että Oulussa tehdään kunnianhimoinen puurakentamisen ohjelma, jossa asetetaan tavoite puurakentamiselle niin yksityisessä kuin julkisessa rakentamisessa. Tavoitteeksi voisi asettaa, että puolet kaikesta rakentamisesta on puurakentamista vuoteen 2025 mennessä ja että 2021 lähtien kaikki julkinen rakentaminen on puurakentamista.

Jenni Pitko (vihr.)