Marjo Tapanisen päätöksillä rakennuslautakunnassa kehitetään niin naapurisopua kuin kokonaisten kaupunginosien isoja linjojakin. Tapaninen on toinen vihreiden edustaja rakennuslautakunnassa kaudella 2017-2021.

”Tämä on ollut paljon monivivahteisempaa kuin tylsiä rakennuslupia”, Tapaninen kertoo tehtävistään.

Rakennuslautakunta valvoo, että luvat on lain mukaisia. Rakennuslupaan tarvitaan jopa 20-30 liitettä tai lausuntoa isoissa kohteissa.

Lautakuntaan tulee myös naapuririitoja, esimerkiksi haetaan oikaisuvaatimusta viranhaltijan päätökseen vaikkapa aidasta. Tällaiset prosessit ovat monesti monivuotisia ja saattavat mennä lautakunnan jälkeen jopa korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. Hyvästä valmistelusta kertoo oikeuden asettuminen samalle kannalle lautakunnan kanssa.

”Olemme saaneet rakennusvalvonnan kannalta myönteisiä tuloksia. Eli on todettu, että se mitä lautakunta on päättänyt, on oikea päätös.”

Yksi isoimmista ja mielenkiintoisimmista asioista tuli rakennuslautakunnan pöydälle yhden Karjasillan talon purkulupapäätöksen muodossa. Alueella on suojeltuja rakennuksia, mutta myös niin vanhoja ja huonokuntoisia rakennuksia, että niitä usein halutaan purkaa. Kun kaupunginosan kaavaprosessi on kesken, lautakunnan oli hankala päättää yksittäisistä purkuluvista. Tilanne haluttiin saada parempaan kuntoon.

”Toivon mukaan yhdyskuntalautakunta nyt asettaa rakennuskiellon alueelle. Se selkeyttää asiaa asukkaiden osalta”, Tapaninen pohtii. (Toim. huom. Rakennuskielto asetettiin alueelle haastattelun jälkeen lokakuussa 2020.)

Tapaninen kertoo olevansa myöhäiskypsynyt poliitikko. Hän on ollut vihreissä järjestöissä 1990-luvulta lähtien mutta ensimmäisen kerran lähti ehdolle vasta kuntavaaleissa 2017.

”Olen oppinut tosi paljon, myös sen, että minä pärjään ja yhteyksiä puoluerajojen yli pystyy rakentamaan.”

Vihreiden arvot ovat Tapanisen mielestä upeat. ”Puolustamme yhtä aikaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää maailmaa.”

Juttusarja kertoo oululaisesta päätöksenteosta vihreästä näkökulmasta valtuustokaudella 2017-2021.