Julkaistu Kalevan mielipiteissä 14.11.2020

Emme olleet ainoat järkyttyneet Oulun kaupunginhallituksen 10.11. päätöksestä esittää valtuustolle kaupunginteatterin toiminta-avustuksen leikkausta vuoden 2021 budjetista 500 000 euroa. Yllätyksenä se tuli myös koko kulttuuritoimelle ja teatterille itselleen, sillä tällaista leikkausta ei ole valmisteltu eikä sen vaikutuksia arvioitu.

Asian esittäminen ja sen kannattaminen osoittaa, että perussuomalaisten, keskustan ja kokoomuksen päättäjillä ei ole ymmärrystä kulttuurin merkityksestä eikä välttämättä tällaisten päätösten vaikutuksista valtionrahoitukseen.

Valtionosuudet ovat niin sanottua vastinrahaa, joka määräytyy toiminnan laajuuden mukaan. Valtio tukee kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuutta siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta.

Leikkauksen myötä teatterin toiminta vaikeutuu kun leikkauksen seurauksena joudutaan mahdollisiin henkilöstön irtisanomisiin, joka vaikuttaa valtiolta saatavan henkilötyövuosiin perustuvan avustuksen pienenemiseen.

Miksi kulttuuria tuetaan? Kulttuuritoiminnan tavoitteena on lain mukaan tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen ja edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen sekä vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin.

”Kulttuuri on koronassa eniten kärsineitä aloja.”

Kulttuuri myös luo edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

Nyt tehty esitys valtuustolle on sekä Oulun kulttuuristrategian että kaupunkistrategian vastainen. Kaikki valtuustoryhmät ovat viime kaudella sitoutuneet Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Jos tämä esitys teatterin toiminta-avustuksen leikkaamisesta pitää valtuustossa, niin Oulun tie Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vaikeutuu merkittävästi.

Valtio on jakanut kulttuurilaitoksille korona-avustusta. Sitä on Oulun teatteri hakenut ja saanut 280 000 euroa. Mitä tekee Oulun kaupunki auttaakseen omaa kulttuurilaitostaan selviämään koronakriisistä? Kulttuuri on koronassa eniten kärsineitä aloja. Tällainen politikointi voi johtaa pitemmällä tähtäimellä koko teatteritoiminnan lakkaamiseen Oulusta. Se vasta olisi noloa. Kaupunki ilman kulttuuria ei ole kaupunki.

Jenni Pitko
kansanedustaja (vihr.)

Satu Haapanen
sivistys- ja kulttuurilautakunnanpuheenjohtaja (vihr.)

Karoliina Niemelä
vihreä kulttuurivaikuttaja
Oulu