Julkaistu Kalevan mielipiteissä 17.11.2020

Seuraan erittäin huolestuneena Oulun kaupungin päätöksentekijöiden aikeita leikata muun muassa puoli miljoonaa euroa Oulun kaupunginteatterilta ensi vuodelta. Kaupungin budjettivajetta koitetaan paikata yhden vuoden talousarviossa ilman viranhaltijoiden valmistelua tai vaikutusten arviointia.

Pelkonani on, että päätöksentekijät eivät ole punninneet sitä, mitä leikkaukset tarkoittavat Oulun elinvoimaisuudelle tulevaisuudessa.

Minä haluan asua Oulussa, jossa kulttuuriin panostetaan. Oulu tarvitsee kulttuuripääkaupunkihankkeen vuodelle 2026, jotta meillä on kaupunkina tulevaisuutta. Hankkeella on mahdollisuus luoda toivoa, työtä ja toimeliaisuutta vuosiksi tai jopa vuosikymmeniksi eteenpäin.

Aikomukset leikata teatterista ovat vahvasti ristiriidassa kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa ja vesittävät valtuuston yhteisen sitoumuksen hankehaun suhteen.

Tietoa kulttuurin vaikutuksista elinvoimaan on. Esimerkiksi tänä vuonna on julkaistu raportit Turun vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkihankkeen vaikuttavuudesta ja Jyväskylän kulttuuritarjonnan vaikutuksista alueen kehitykseen ja hyvinvointiin.

Turun kulttuuripääkaupunkihanke kehitti alueen kulttuuria valtavasti eteenpäin ja teki kaupungin ilmapiiristä avoimemman. Kaikkia vaikutuksia ei voida mitata rahassa, mutta taloudellisetkin vaikutukset olivat huomattavat. Vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkihanke tuotti jokaisen panostetun euron nelinkertaisena takaisin.

Aino-Kaisa Manninen
diplomi-insinööri
Oulu