Julkaistu Kalevan Lukijan mielipide -palstalla 30.11.2020

Poliittisen päätöksenteon lähtökohtana on ollut Oulussa usean valtuustokauden ajan yhteistyö ja yhdessä haetut ratkaisut haasteellisiin päätöksiin. Kuluneen syksyn aikana olemme saaneet nähdä kuinka tuo hyvä käytäntö on alkanut murentua.

On erittäin harmillista, että koronakriisin keskellä yhteinen tahtotila vaikuttaa kadonneen.

Lokakuun valtuustossa tehtiin tiukka ulkoistamispäätös, jonka ratkaisi valtuuston puheenjohtajan ääni. Ulkoistettu ateria- ja puhtauspalvelut on naisvaltainen ja matalasti palkattu ala. Ulkoistuksesta on arvioitu saatavan säästöjä miljoonia, mutta mistä muualta ne säästöt saadaan kuin palkkojen alenemisesta, kun ulkoistamisella ei arvioida olevan vaikutuksia henkilöstön määrään?

Toinen episodi nähtiin kaupunginhallituksessa, kun siellä päätettiin äänin 7–6 esittää kaupunginvaltuustolle 500 000 euron kertaleikkausta teatterin avustukseen.

Edes Oulun kaupungille ulkoisen arvioinnin tehnyt konsultti ei esittänyt noin kovaa kertaleikkausta, vaan säästöä olisi tehty kolmen vuoden ajalla 450 000 euroa. On aivan eri asia sopeuttaa toimintaa kolmen vuoden aikana kuin kertarysäyksellä.

Teatterin avustuksen leikkausesitys, ja läpimeno, yllätti kaikki. Vuoropuhelua asiasta ei ollut käyty ja vaikutusten arviointia ei ole tehty. Suoria vaikutuksia tulee olemaan muun muassa valtionavustuksen vähenemiseen.

Esitysten vähentäminen olisi suuri tappio ja kulttuurisen tarjonnan heikennys lapsista ikäihmisiin koostuvalle teatterissa kävijöiden joukolle. Epäsuoria ja negatiivisia vaikutuksia kohdistuisi ainakin palvelu-, majoitus- ja matkailualoille.

Oulun kaupungin budjetti on noin 1,4 miljardia. Ulkoisen arvioinnin selvityksessä esitettiin noin 50 miljoonan säästöjä. Säästöjä on esitetty erityisesti sivistys-, kulttuuri ja hyvinvointipalveluihin.

Puheessa taloudesta toistuu usein näkökulma, jossa investoinnit julkisiin tiloihin ovat investointeja tuottavuuteen ja elinvoimaan, mutta opettajien ja hoitajien palkat ovat pelkkä kuluerä. Investointi koulutukseen ja hoivaan lisäävät inhimillistä pääomaa ja hyvinvointia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Ulkoisen arvioinnin raportissa nostettiin esille, että kaupungilla on tulo-ongelma. Valtaosa uusista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joten kaikki toimet, joilla voidaan edistää ja tukea uusien työpaikkojen syntymistä, on otettava käyttöön.

Suomea on maailmalla kiitelty vakaasta ja ennakoitavasta toimintaympäristöstä yrityksille. Saman linjan on toteuduttava Oulussa.

Talouspäätökset eivät ole neutraaleja, vaan ne heijastavat arvoja ja eri ryhmien tarpeita, kun päätetään mistä säästetään. Oulun kaupungissa on huomioitava päätösten vaikutus veto- ja pitovoimaan. Päätöksentekoon tarvitaan nyt malttia.

Emme ole selvillä vesillä koronan jo aiheuttamista ja tulevista vaikutuksista. Meillä ei ole vara keikuttaa omaa venettämme, vaan on löydettävä se oululainen yhteishenki, jolla olemme nousseet vaikeuksista voittoon läpi kaupungin historian.

Marjo Tapaninen
puheenjohtaja
Oulun Vihreät