Lähipiiriini kuuluu paljon opettajia, jotka kertovat ristiriidasta koulujen arjessa. Meillä on todella motivoituneita ja taitavia opettajia, jotka haluaisivat kehittää koulujen toimintaa ja tarjota yksilöityä opetusta, mutta koulujen resurssit riittävät juuri ja juuri perustoimintojen ylläpitämiseen. Olen itsekin toiminut opettajana kolmessa maassa ja tutustunut eri maiden koulujärjestelmiin. Olen nähnyt, mihin opetuksen resurssien jatkuva vähentäminen johtaa, eikä se ole kaunis näky. Siksi olen ottanut tehtäväkseni puolustaa opetuksen resursseja Oulussa ja panostaa rohkeasti koulutukseen.

 

Koulutus on yksi niistä menoista, jotka maksavat itsensä tehokkaasti takaisin tulevaisuuden osaamisena, hyvinvointina ja yritystoimintana. Oulun vuoden 2020 talousarviossa todetaan, että yhteiskunnallinen eriarvoistuminen aiheuttaa kaupungille suuria taloudellisia haasteita. Väestön jakautuminen tulee kaupungille kalliiksi, ja juuri koulutus on yksi tehokkaimpia keinoja vähentää eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Mitä paremmin jokainen oululainen on koulutettu ja mitä sujuvampaa kouluttautuminen on myös kesken työuran, sitä paremmin jokaisella yksilöllä, kaupungilla ja koko yhteiskunnalla menee tulevaisuudessa. 

 

Meillä on maailman paras koulujärjestelmä. Annetaan sen loistaa.

 

Opettajille tulee taata parhaat mahdolliset edellytykset käyttää ammattitaitoaan ja tarjota laadukasta opetusta. Järjestetään koulutus sillä tavalla, että kaikilla opettajilla on aikaa sekä suunnitella että pitää tuntinsa työajalla. Varataan opettajille ja kouluille aikaa ja resursseja kehittää omaa toimintaansa, kokeilla ja luoda uutta. Huolehditaan, että kouluissa on riittävästi myös opetusta avustavaa henkilökuntaa ja hallintoa, että kaikki voivat keskittyä rauhassa omiin tehtäviinsä. Otetaan tavoitteeksi tehdä opettajan ammatista houkutteleva, jotta saamme parhaat työntekijät pysymään opetustyössä. 

 

Kaupungin tarjoama koulutus ei rajoitu vain koululaisiin. Panostamalla työelämän ja koulutuksen väliseen yhteistyöhön voimme edesauttaa ihmisten työllistymistä ja helpottaa alan vaihtamista. Muutos kohti hiilineutraalia kiertotaloutta vaatii sitä, että työntekijöille tarjotaan lisäkoulutusta ja yrityksiä tuetaan siirtymisessä kestävämpään tuotantoon. Juuri koulutus mahdollistaa reilun vihreän siirtymän, jossa ketään ei jätetä tyhjän päälle.

 

Kouluverkon kehittämisellä voimme vaikuttaa tehokkaasti esimerkiksi luokkakokoihin ja oululaisten arkeen. Kun koulumatkat ovat sellaiset, että oppilaat pääsevät itse kouluun pyörällä tai julkisilla, turhat automatkat vähenevät ja perheiden arki sujuvoituu. Toisaalta taas yhdistämällä kouluja voidaan saada monipuolisempi opetustarjonta ja optimaalisemmat luokkakoot. Asiaa onkin tarkasteltava niin opetuksen laadun kuin asuinalueiden kehityksen näkökulmista.

 

Koulutuksella on siis hyvin paljon annettavaa Oululle. Koulutus edistää tehokkaasti yhdenvertaisuutta sekä luo pohjan kaupungin menestykselle ja oululaisten unelmien toteuttamiselle. Koulutus mahdollistaa ilmastonmuutoksen ratkaisemisen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen. Tutkimuksen kanssa se tarjoaa ratkaisuja haasteisiin, joihin emme osaa vielä vastata. Meidän on syytä nostaa koulutus sen ansaitsemaan arvoon ja pitää huolta siitä, että meillä menee hyvin myös tulevaisuudessa.

Antti Koivusaari, Vihreiden kuntavaaliehdokas Oulussa
Kuva: Tuukka Nygård