Kirjoitus julkaistu Rantapohjassa

Hallituksilla ympäri maailman on meneillään ympäristöystävällisten aloitteiden ruuhkavuodet. Muutoksen tuulet puhaltavat maataloudesta laajempaan ruoantuotantoon, energiantuotannosta digitalisaatioon sekä vaatteiden ostosta muovin kierrätykseen.

Euroopan unionin Vihreä sopimus kattaa satoja esityksiä ja asetuksia jotka ovat sekä kauaskantoisia että yhteiskunnan rakenteisiin vaikuttavia. Sopimus on kunnianhimoinen; EU pyrkii olemaan ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä ja leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna.

Näyttö ilmastonmuutoksesta ja ihmisen osallisuudesta siihen on jo niin vahvaa, että sitä ei enää moni kiistä. On kuitenkin käymässä niin, että asia politisoituu.

Populistipuolueiden maahanmuuttovastaisuuden purjeista katosi tuuli, kun koronaviruksen vuoksi rajat laitettiin käytännössä kiinni. Uutta pontta populistit ovat saaneet ilmastotekojen vastustamisesta. Tyytymättömyyttä on herättänyt se ajatus, että joistain asioista tai tavoista pitäisi luopua. Ympäri Eurooppaa populistit ovat alkaneet käyttää tätä tyytymättömyyttä hyväkseen ja myydä kansalaisille harhaisia lupauksia siitä, että kuluttamisen ei tarvitse muuttua. Että kestävä kehitys on poliittinen ideologia, jonka he voivat selättää. On kuitenkin virhe tuudittautua näiden lupausten varaan.

Tiede on selkeästi näyttänyt toteen sen, että edessämme on vaikeita ratkaisuja. Totuus on se, että mikäli haluamme taltuttaa ilmastokriisin, meidän jokaisen täytyy muuttaa tapaa millä elämme ja tehdä arkielämän muutoksia. Lomailemme vähemmän lentämällä, ajamme matalammilla nopeusrajoituksilla ja kulutamme eri tavalla.  Vastuullinen poliitikko uskaltaa sanoa sen ääneen.

Mutta vaikeisiinkin haasteisiin on myös mahdollista löytää sellaisia ratkaisuja, joihin voidaan laajasti yhteiskunnan eri aloilla olla tyytyväisiä. Esimerkiksi energiatuotannon muuttaminen voi luoda uusia työpaikkoja ja digitalisoituminen lisätä innovaatiota. Kestävämpi tuotanto tarkoittaa myös parempia työoloja ja työntekijöiden oikeuksia.

Avain ratkaisujen menestymiseen on niiden kehittäminen yhdessä, avoimesti. Näihin talkoisiin toivoisin myös populistipuolueiden osallistuvan aidossa yhteistyöhengessä, sillä niiden tuloksesta hyötyvät myös heidän äänestäjänsä. Äänestäjilleen heidän olisi myös rehellisesti kerrottava se, että kelkkaa tässä kunnianhimoisessa, joskin epäkiitollisessa, työssä vetää paljon parjattu EU.

Siirtymä hiilineutraaliuteen joko toimii kaikkien puolesta, oikeudenmukaisesti, tai sitten se ei toimi ollenkaan, sanoi komission Presidentti Ursula von der Leyen uudet tavoitteet esitellessään, syyskuussa 2020. Olisikin hyvä muistaa, että tässä siirtymässä olemme jokainen isänmaan asialla, ihan jokaisen suomalaisen puolesta.

Eeva Heikkilä, kuntavaaliehdokas (vihr.)