Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää, että siirrymme käyttämään päästöttömiä ja uusiutuvia energialähteitä. Tuulivoima on yksi tärkeimmistä puhtaan sähköntuotannon lähteistä.

Tuulivoiman tuotanto on viime vuosina kasvanut. Maamme tuulivoimakapasiteetti on kymmenkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja iso osa tästä on sijoittunut Perämeren rannikolle. Oulu on kuitenkin hyvistä tuuliolosuhteista ja isosta maapinta-alastaan huolimatta jäänyt kehityksestä jälkeen.

Oulun tulisi mahdollistaa tuulivoiman rakentaminen kaupungin alueelle. Tuulivoiman rakentamisessa pitää tietenkin huomioida vaikutukset asumiseen, virkistyskäyttöön, luontoon ja maisemaan ja pyrkiä minimoimaan näitä haittoja. Hankkeiden edistymisen kannalta on tärkeää, että paikallisia asukkaita kuullaan. Luonnon osalta on tärkeää huomioida tuulivoimalatörmäyksille ja häiriöille herkkien lajien pesimäpaikat.

Oulun tulee siis tehdä tuulivoimakartoitus, etsiä kiinnostuneet yhteistyökumppanit ja ryhtyä sen perusteella kaavoittamaan kaupungin alueelle lisää vähäpäästöistä tuulivoimaa huomioiden mahdollinen maakuntakaavan päivitystarve.

Jenni Pitko (vihr.)
Heikki Kontturi (vihr.)
Susa Vikeväkorva (vihr.)
Satu Haapanen (vihr.)
Esa Aalto (vihr.)