Keskustan elävöittäminen edellyttää yrityksiä palvelevan logistiikan toimivuutta. Hyvin
suunniteltu logistiikka toimii huomaamattomasti lisäten kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja
liikenneturvallisuutta sekä palvellen kivijalkayritysten tarpeita.

Tällä hetkellä keskustan jakelu- ja huoltoliikenne ei yrittäjien mukaan toimi. Kuljetusalan
yrittäjät ovat tuoneet esille useita ongelmia jakelu- ja huoltoliikenteen sujuvuudessa. Yhtenä
suurena haasteena mainittakoot keskustan jakeluparkkipaikkojen vähäinen määrä ja
erityisesti niiden pysäköinnin valvonta. Ongelmien ratkaisut vaativat monen toimijan
vuoropuhelua ja yhteistyötä kaupungin ja yrittäjien välillä.

Esitämme, että Oulun keskustan jakelu- ja huoltoliikenteen kehittäminen käynnistetään
välittömästi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää Rotuaarin alueen kävelykatujen
autottomuuteen esimerkiksi jakeluparkkipaikkoja lisäämällä tai etsien mahdollisuutta
Kivisydämen hyödyntämiseen osana keskustan logistiikkaratkaisua. Poliisin ja
pysäköintivalvonnan yhteistyötä tulee tehostaa entisestään sekä liikennesääntöjen
noudattamisen että tässä yhteydessä laadittavan suunnitelman toteutumiseksi.

Toimenpiteiksi esitämme:
1. Kootaan keskustelutilaisuus epäkohtien kartoittamiseksi. Mukaan kutsutaan
jakeluyrittäjien lisäksi edustajat ainakin pysäköinninvalvonnasta, Oulun
liikekeskukselta, katu- ja viherpalveluista sekä edustajia kivijalkaliikkeistä.
2. Tilaisuuden jälkeen laaditaan ja toteutetaan aikataulutettu suunnitelma keskustan
jakelu- ja huoltoliikenteen kehittämiseksi.

Oulussa 24. toukokuuta 2021,
Vihreän valtuustoryhmän puolesta,
Heikki Kontturi