Kuntavaalit ovat yksilön kannalta kaikkein olennaisimmat vaalit, sillä kunnissa päätetään niistä asioista, joista elämämme koostuu. Kaupunki päättää esimerkiksi siitä, miten maata käytetään, mitä Ouluun rakennetaan tai millaista koulutusta, kulttuuria ja terveydenhuoltoa asukkaille on tarjolla.

Jos haluat vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja päästöihin, kuntavaalit ovat yksi tehokkaimmista vaikuttamisen paikoista. Suurimmista päästöjen lähteistä, kuten energiantuotannosta, asumisesta ja liikenteestä päätetään nimenomaan kunnissa. Kuntavaaleissa voit vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten helppoa tai vaikeaa Oulussa on elää ilman omaa autoa tai kuinka kotisi kaukolämpö tuotetaan.

Kuntavaaleissa voit vaikuttaa siihen, millaista luontoa näet ympärilläsi tai kuinka monipuolinen lajisto meillä on. Kaupunginvaltuusto vaikuttaa päätöksillään siihen, kuinka hyvinvoiva kalakanta ja puhdas vesi Oulujoessa on tai kuinka läheltä voit poimia mustikoita.

Kaupunginvaltuusto päättää myös kaupungin taloudesta. Äänestämällä voit ottaa kantaa siihen, miten verotuloja käytetään, millaisia töitä täällä on tarjolla ja millaiset yritykset menestyvät Oulussa. Kaupunginvaltuustolla on merkittävä rooli siinä, millainen kulttuuripääkaupunki Oulusta tulee vuonna 2026 ja mistä Oulu on silloin tunnettu.

Ihmeellistä kyllä, kuntavaaleissa äänestetään silti vähemmän kuin eduskuntavaaleissa. Varsinkin nuoret jättävät usein kuntavaaleissa äänestämättä. Viime kerralla vain harvempi kuin joka kolmas 18–25-vuotias kävi äänestämässä kuntavaaleissa.

Voit myös ottaa kantaa myös siihen, millaista poliittista keskustelukulttuuria haluat suosia. Äänestämällä fiksua ja muita kuuntelevaa keskustelijaa voit vaikuttaa koko kaupungin ilmapiiriin ja julkiseen puhetapaan. Äänen voi siis käyttää monella tapaa.

Ennakkoäänestys loppuu 8.6. ja varsinainen vaalipäivä on 13.6. Nyt sinulla on mahdollisuus todella vaikuttaa siihen, millaisessa kaupungissa asut. Se mahdollisuus kannattaa käyttää hyvin.

Antti Koivusaari
kuntavaaliehdokas (vihr.)
Oulu