Julkaistu Kalevassa 8.6.2021

Vuoden 2021 kunnallisvaaleja on tituleerattu kulttuurivaaleiksi, koska kulttuuriala on ollut esillä julkisuudessa paljon. Kulttuurivaaleilla tarkoitetaan sitä, että äänestäjä haluaa tietää ehdokkaansa kannat kulttuuriin ja sen kehittämiseen.

Kulttuuri- ja taideala on merkittävä elinkeino ja tekijöille suunnatuilla resursseilla on merkittäviä elinkeinovaikutuksia: uusia työpaikkoja, lisää verotuloja ja kohonnutta vetovoimaa.

Tulevilla kuntapäättäjillä tulee olemaan merkittävä tilaisuus rakentaa uudenlaista kulttuurikuntaa. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta velvoittaa kuntia toteuttamaan hyvinvointia edistävää, osallistavaa ja yhteisöllistä kulttuuria. Lisäksi sote-uudistuksen siirtäessä sosiaali- ja terveysasiat maakunnille, pääsevät kuntapäättäjät keskittymään kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen muuten.

”Kulttuuri- ja taideala on merkittävä elinkeino ja tekijöille suunnatuilla resursseilla on merkittäviä elinkeinovaikutuksia: uusia työpaikkoja, lisää verotuloja ja kohonnutta vetovoimaa.”

Tulevaisuudessa kuntien palveluja tuotetaan kokonaisuus edellä. Kun yhteistyötä tehdään yli siilorajojen, saadaan vaikuttavampaa palvelutuotantoa. Esimerkiksi kulttuurikasvatussuunnitelman myötä koulu- ja kulttuuritoimi tuovat yhdessä koululaisten saataville kulttuuri- ja taidealan ammattilaisten tuottamaa sisältöä – vaikkapa teatteria, musiikkia tai elokuvaa.

Myös taiteen prosenttiperiaatteen käyttö tarkoittaa monialaista kehittämistä. Siinä julkisesta rakennushankkeesta prosentti kuluista varataan taiteen tuottamiseen, jolloin julkisiin tiloihin syntyy asukkaiden viihtyvyyttä lisäävää ja kaupunkikuvaa kaunistavaa taidetta.

Samoin isot kulttuurihankkeet, kuten Oulu2026, luovat hyötyä kaikille sektoreille, niin matkailualalle, baaribisnekseen kuin hyvinvointipalveluihin.

Toivommekin tulevilta kuntapäättäjiltä kykyä nähdä kulttuurin mahdollisuudet koko kaupungin elinvoimaisuudelle.

Pia Alatorvinen
Jetta Huttunen
kuntavaaliehdokkaat (vihr.)
Oulu