Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 23.8. kokouksessaan äänestyksen jälkeen Oulunsalonrannan jakosopimuksen. Alueen maanomistus on 80 % kaupungin ja 20 % Oulunsalon ranta Oy:n. Kustannukset ja hyödyt pitäisi jakaa tässä suhteessa. Maan kokonaisarvoksi on laskettu 2 704 419 €, josta 20 % on 540 900 eli keskimäärin 13 tonttia. Jakosopimuksessa Oulunsalon ranta Oy:lle annetaan kaikki merenrantatontit, ja on jätetty huomiotta, että rantatonttien arvo on merkittävästi muita tontteja korkeampi. Kiinteistösijoittajan hinta-arvio rantarivin tonteille on 150–200 €/m2 eli kaupunki häviää tonttien jaossa vähintään puoli miljoonaa euroa.

Oulunsalon ranta Oy:lle päätettiin samalla varata kerrostalotontti suistonäkymällä huippupaikalta Hartaanrannasta, arvoltaan noin 1,3 miljoonaa euroa. Tontti on ”kompensaatio” jostain menetetystä rakennusoikeudesta, mitä ei ole missään kirjallisesti sovittu. Oulunsalonranta Oy yrityksenä ei täytä edes vähimmäisehtoja, uskottava rakennusliike ja luottoluokitus, mitä kaupunki on asettanut tontinluovutukselleen. Tontti annetaan siis yritykselle, jonka tarkoitus on vain kilpailuttaa rakennusliikkeitä ja ottaa välistä mahdollisimman suuri tuotto. Tontilla voi tehdä voittoa esimerkiksi miljoona euroa.

Kolmas kaupungille epäedullinen osa sopimusta on katu- ja puistorakentamisen kustannusten jako. Normaalisti ne jaetaan maanomistajien kesken samassa suhteessa kuin hyödyt. Kustannusten suuruusluokka lienee 2,5 miljoonaa euroa, josta 20 % kuuluisi Oulunsalonranta Oy:lle. Nyt kaupunki ottaa tämän kustannuksen kokonaan veronmaksajien kontolle.

Yhteen laskettuna Oulunsalonranta Oy saa 2 miljoonan euron hyödyn, mikä on samalla Oulun kaupungin tappio. Jakosopimus ylittää kohtuullisuuden rajat edullisuudessaan yksityiselle sopijaosapuolelle. Viimekädessä Oulunsalonrannan kiinteistö voitaisiin jakaa viranomaistoimituksena halkomalla.

Erikoista on, että päätöksen tueksi ei ole esitetty sopimuksia, mihin menettely perustuu. Päinvastoin. Oulun kaupunginvaltuustossa jätettyyn valtuustoaloitteeseen vuodelta 2017 on vastattu näin: ”Kukaan Oulunsalon tai Oulun kaupungin viranhaltija ei ole antanut eikä ole ollut oikeutettu antamaan mitään kaupunkia sitovia lupauksia, joita kaupungin päättävä elin ei asiasta päätöstä tehtäessä tietäisi ja joka ei kävisi ilmi kauppakirjasta.”

Vastaavasti 24.4.2012 päätetyssä Oulunsalonrannan itäosan asemakaavoituksen aiesopimuksen purkamisessa on sovittu: ”Osapuolet sopivat, että eivät ole aloitetusta kaavatyöstä ja sopimuksen purkamisesta toisilleen korvaus- tai vahingonkorvausvelvollisia.”

Tämän perusteella mitään omistussuhteesta poikkeavaa maaomaisuuden jakoa tai kompensaatiota ei pidä tehdä. Kyse on merkittävästä kaupungin omaisuuden lahjoittamisesta yksityiselle toimijalle. Positiivisena näkökulmana voi todeta, että tämä ei onneksi ole normaali käytäntö, vaan suorastaan ennenkuulumatonta kaupungin maaomaisuuden siirtoa yksityisiin taskuihin.

kaupunginvaltuuston ja yhdyskuntalautakunnan jäsenet
Esa Aalto, Vihreät
Ville Luotola, Vasemmistoliitto

Kirjoitus julkaistu Kalevassa 29.8.2022