Kaleva 31.8. uutisoi kaupungingeodeetti Puhakan ja toimitusjohtaja Kurkelan selitykset Oulunsalonrannan jakosopimuksen erikoisuuksista. Haluamme tässä kirjoituksessa selventää, mistä miljoonien eurojen näkemysero syntyy.

Puhakka ja Kurkela tulkitsevat kaikki Oulunsalonrannan tontit samanarvoisiksi. Asemakaavakarttaa tarkastelemalla tai paikan päällä käymällä selviää, että rantarivin tonteilta on rantaniityn yli suora merinäköala myös maanpinnan tasosta. Onko tontin arvo eri merenrannassa kuin Hailuodontien varressa? Joka tapauksessa kaikki esteettömän merinäköalan tontit annetaan perustelematta yksityiselle osapuolelle.

Puhakka ja Kurkela perustelevat Hartaanrannan kerrostalotontin varaamista kauppakirjan kirjauksella: ”Neuvotteluissa otetaan huomioon Oulunsalon kunnanhallituksen vuosina 2010–2012 aikana Salonrantaa koskevien päätösten vaikutukset yksityisen maanomistajan oikeusturvan kannalta”. Mitään viitattuja päätöksiä tai sopimuksia ei ole esitetty julkisuudessa eikä myöskään yhdyskuntalautakunnassa tai muuallakaan. Arkistoista on löydettävissä 24.4.2012 päivätty Oulunsalonrannan itäosan asemakaavoituksen aiesopimuksen purkusopimus, joka päättyy näin: ”Osapuolet sopivat, että eivät ole aloitetusta kaavatyöstä ja sopimuksen purkamisesta toisilleen korvaus- tai vahingonkorvausvelvollisia.” Mitään muita sopimuksia ei edelleenkään ole esitetty missään, emmekä tiedä, onko sellaisia olemassa. Tontin varaamista on myös perusteltu ”kompensaatiolla menetetystä rakennusoikeudesta”. Missään ei kuitenkaan ole esitetty, mitä rakennusoikeutta kompensoidaan. Ainakaan kaupan kohteena olleella Oulunsalonrannan kiinteistöllä (10:294) ei ole ollut yhtään rakennusoikeutta ennen nykyistä asemakaavaa. Yksityinen omistaja on kyllä Oulunsalon kunnan aikana esittänyt omissa kaavaluonnoksissaan alueelle huomattavaa määrää rakentamista, mutta kaavaluonnos ei vielä tarkoita rakennusoikeutta.

Asuntomessualueen rajausta ei tietojemme mukaan ole vielä päätetty, mutta joka tapauksessa varattava kerrostalotontti on kaupungin huippupaikalla. Vastaavia on aiemmin myyty tarjouskaupalla usean miljoonan euron hintaan. Tontin varaaminen yksityiselle tarkoittaa, että kaupunki perii tontista vuokran, mutta yksityinen voi myydä rakennusoikeuden eteenpäin eniten tarjoavalle. Järjestelystä yksityiselle syntyvää tuottoa on vaikeaa arvioida, mutta kyse on joka tapauksessa miljoonaluokasta. Näkemysero on siinä, onko tämä järjestely normaalia.

Kauppakirjassa on sovittu asemakaavoitukseen liittyvien kustannusten kuulumisesta kaupungille. Oulu on siis jo tarjonnut asemakaavan yksityiselle maanomistajalle veloituksetta, mikä on näin suuressa mittakaavassa poikkeuksellista. Nyt näkemyseroa on siitä, pitääkö kaupungin maksaa kokonaan miljoonia euroja maksava katu- ja puistorakentaminenkin.

Arviomme 2 miljoonan euron hyödystä yksityiselle osapuolelle on varovainen. Onnistuneilla tonttikaupoilla yksityisen tienesti voi olla paljon suurempikin.

Esa Aalto, Vihreät
Ville Luotola, Vasemmistoliitto

Julkaistu Kalevassa 2.9.2022